Sidor: [1]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Tips & råd för nya läsare och medlemmar om de vanligaste frågorna skuldsatta har  (läst 33681 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
intrumcleaner
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2174« skrivet: Oktober 02, 2013, 13:36:04 »


Ett av de stora problemen för skuldsatta och nu även ej skuldsatta är att statliga Kronofogdemyndigheten samt Datainspektionen sköter sig bedrövligt, vilket gjort att total anarki råder inom inkassoverksamheten/skuldindustrin i Sverige. Inkassobolagen kan i nuläget utan minsta risk för repressalier skicka löpande medvetet oriktiga fordringar till intet ont anande människor.


Det som gör denna röra ännu värre är att datainspektionen som är tillsynsmyndighet över de numera 200 inkassobolagen i Sverige, sköter tillsynen under all kritik. Och DI tar istället för att kontrollera inkassobolagens påstådda uppgifter på ett korrekt vis, inkassobolagens lämnade uppgifter som 100% tillförlitliga (man har tydligen inte förstått att en granskning av ett inkassobolag innebär att man tar del av både anmälarens bevisning samt inkassobolagets bevisning och sedan kontrollerar vem som har rätt). Vi har även bevisat att deras utredningar endast består i 99.9% av alla fall av att man ställer ett antal skriftliga frågor till anmäld part och sedan baserar sitt beslut endast på dessa uppgifter!.

På grund av denna bristfälliga kontroll hos både DI & KFM gör att man som privatperson eller företagare är dömd i många fall till att trots att det rör sig om en bluffaktura eller en fordran som redan är preskriberad att ändå tvingas betala till inkassobolaget eller dess uppdragsgivare.

Anledningen till detta är att rättsväsendet sätter i sin tur tillit till att saklegitimiteten är noggrant kontrollerad redan av statliga KFM samt DI - där sedan lögn görs till sanning ...

Här nedan följer nu ett antal tips om vad du kan göra när du fått ett kravbrev av ett av de "kära" inkassobolagen i Sverige eller ett delgivningskvitto från statliga Kronofogdemyndigheten, där du känner på dig att något är fel eller direkt vet att inget stämmer. Detta är inte en komplett sammanställning utan endast ett antal utvalda tips & råd. Tänk på att vissa råd kan framledes bli inaktuella eftersom lagändringar och annat sker då och då.

Eftersom skuldindustrin under årens lopp ständigt hittar på nya tricks för att lura människor på pengar - så är det omöjligt att ge en komplett beskrivning på hur du skall gå tillväga. Passar dessa råd och tips inte in på det du råkat ut för - så sök först svar här på forumet genom att använda den suveräna sökfunktionen (endast medlemmar kan använda denna). Och hittar du inget svar på din fråga efter en sökning ta då och skapa en ny tråd med din fråga/frågor.

Lycka till!Förkortningar, Koder och vanliga ord som används på forumet och av inkassobolag, banker, Datainspektionen, Kronofogden m.fl.

I början så känns det mesta helt förvirrande och saker och ting blir inte lättare av att ord/förkortningar samt koder som man aldrig tidigare sett dyker plötsligt upp. Därför har ni nedan en länk till en lista på de mest vanliga orden.

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6869.0

Anlita Advokatbyrå/Juristbyrå för att få hjälp?

Vi vill varna för en sak som vi sett flera personer och företag lurats in i och det är att många av de juristfirmor och advokatfirmor som finns är faktiskt direkt kopplade till inkassobolagen. Ett bra exempel på detta är juristfirman Engström & Hellman, där de sannerligen inte är lämpliga att anlita om ert ärende berör Alektum Inkasso. Eftersom Peter Hellman på Engström &  Hellman är direkt kopplad till Alektum vilket inte alls nämns på Engström & Hellmans "fina" hemsida.

http://www.engstromhellman.se/site/EHAB.htmlKronofogdemyndigheten (KFM)

NOTERA!
om anledningen till att du sitter och läser denna skrift just nu är att du fått ett föreläggande från Kronofogden, rörande en påstådd skuld där du vet att skulden är preskriberad eller oriktig. Då har du här fakta om du skall bestrida den felaktiga fordran,

http://www.kronofogden.se/Forelaggandeombetalning.html

VIKTIGT!
Man måste insända svar enligt datumet på föreläggandet till KFM! Vidare är det av största vikt att du också påpekar att du bestrider fordran vid detta tillfälle. Eftersom om du struntar i att skicka in något bestridande till KFM så fastställs skulden i ett utslag (exekutionstitel). Därför är det av största vikt att du svarar inom utsatt datum samt bestrider fordran samtidigt, där detta gör att borgenären/ombudet kommer att informeras om din bestridan av KFM. Där borgenären sedan avgör om ärendet skall dras tillbaka eller gå vidare till Tingsrätten. En sak som inte fungerar är att du inte gör någonting för då fastställs skulden per automatik och du har satt dig i en minst sagt besvärlig situation.

Om ett utslag redan skett och man är missnöjd - så kan man begära återvinning (måste göras inom en månad från utslagets datum) där det hela då omprövas i Domstol. Rör det sig om ett utslag (exekutionstitel) som är över en månad gammal så är inte "loppet kört", utan man kan om man fått fram bevis på att fordran saknar saklegitimitet (rätt att drivas in) bestrida fordran till Kronofogden.Förberedelser för bestridan.


För att kunna vinna framgång mot fifflande inkassobolag och statliga myndigheter och för att tillse att du får ett bra underlag till en eventuell tingsrättförhandling.  Är det av viktigt att du omgående börjar att sortera upp alla dina papper du har som berör din skuld/er (påstådda skuld/er). Om ditt ärende endast berör att du fått ett kravbrev, där detta inte ens tillhör dig eller när det rör sig om en ren bluffaktura - kan du direkt inrikta dig på en anmälan till Polisen samt omgående bestrida fakturan. Leta fram alla papper, kvitton, skrivelser m.m du hittar rörande ärendet och sortera dessa i datumordning. Om det rör sig om flera olika skulder tar du och placerar dessa i en annan pärm för att få mer kontroll över de olika ärendena.

Är du redan säker på att fordran är oriktigt, så följ denna länk som tar dig till en mall för bestridan av oriktiga fordringar:

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6987.0

Riv inte sönder eller kasta den felaktiga fordran/Kravbrevet!

Flera privatpersoner vittnar om att man blivit så förbannad att man direkt har rivit sönder kravbrevet när man ser att inget stämmer. Heller så ringer man upp inkassobolaget, där de säger per telefon att du kan kasta kravbrevet eftersom det skett ett fel. Här är det av största vikt att du INTE gör detta! eftersom inte förrän du har skriftligt på att fordran är avskriven kan du kasta något! (kasta dock aldrig de dokument som intygar att fordran är avskriven/avslutad).Insamlande av bevis och preskriptionstid.

Det är mycket viktigt att ni alla läsare inser att för att man skall kunna hävda att en fordran är preskriberad, måste man få fram bevis på att under 2-25  år har inget preskriptionsavbrott skett. Här är exempel på preskriptionstid för olika fordringar:

CSN-skulder                                                            25 år    Kan förlängas
Trafikförsäkringsföreningen (TFF)                               10 år    Kan förlängas
Skulder för kommunal service                                    10 år    Kan förlängas
Banklån (löpande skuldebrev)                                 10 år       Kan förlängas
Rättegångsskulder                                                 10 år    Kan förlängas
Skatter                                                                   5 år    Kan i vissa fall förlängas
Böter                                                                   5 år    Förlängs inte
Hyror                                                                    2 år    Kan förlängas
Räkningar, kreditkortsskulder                                      3 år    Kan förlängas
Andra skulder till kommunen (konsumentrelaterade)           3 år    Kan förlängas


Preskriptionstiden avbryts genom att exempelvis följande preskriberingsavbrytande saker sker:

- Du betalar ränta eller amortering.
- Du lovar betala eller ber om en avbetalningsplan (dvs. du erkänner skulden).
- Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären.
- Borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos Kronofogden.


Om någon av ovanstående preskriberingsavbrytande åtgärder skett/sker så kommer preskriberingstiden att börja räknas från noll igen!. Och ni ser att lagen gjort det möjligt att fordringar kan hållas i liv ända tills den dagen vi placeras i jord. För Sverige har ännu inte infört en absolut preskriberingstid av skulder som många andra länder redan har (Finland har 15 år).

Under processen är det viktigt att du INTE har någon form av telefonkontakt med inkassobolaget eller fordringsägaren - eftersom vad som sägs eller avtalas per telefon kan inte senare användas som bevis (om du inte spelat in samtalet). Bluffbolag och inkassobolag spelar oftast själva  in alla samtal och redigerar sedan bandinspelningen för att passa deras mål. Därför är e-post och sedvanlig post det bästa sätten att använda vid kontakt.

Vidare som redan nämnts är det av största vikt att allt du nu gör, alla brev, e-mail m.m du får dig tillhanda tar du och samlar i datumordning - där du genom att göra detta från början får en bra översyn på hela ärendet (om du inte gör detta från början kommer allt bli en enda röra senare - speciellt om du har flera ärenden/skulder).


Insamlande av underlag enligt § 26 PuL.

Ett av de viktigaste "vapen" man som privatperson/företagare har när vi känner på oss att något inte är som det ska, är att begära ut registerutdrag enligt 26 § PuL från alla inblandade parter. Där detta inte är en preskriberingsavbrytande åtgärd!

Ni hittar all information ni behöver om registerutdrag enligt 26 § PuL i länken nedan,

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6593.0Hur man letar fel samt sätter sig enkelt in i vad inkassolag 1974:182 samt god inkassosed är för något.

Du har nu efter att samlat allt på ett överskådligt sätt fått mer kontroll över ärendet (ärendena), och nu börjar arbetet att gå igenom alla bevis. Det är viktigt att du använder dig av exempelvis Datainspektionens faktabroschyr "Tillämpning av inkassolagen" som du hittar länk till nedan för att lära dig vad som är fel och rätt. Dock duger vanligt sunt förnuft gott i de flesta fall om du finner att räntor, fordringsägare, pålägg, företagsnamn, datum, personnummer, adresser eller annan information inte stämmer.

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-allmannarad-inkasso.pdf

Här har ni läsare även en länk till inkassolag 1974:182, där denna lag är den som DI skall grunda sina beslut på och som inkassobolagen i Sverige skall följa. Vidare är det denna lag som de flesta råd i ovanstående broschyr från Datainspektionen bygger på,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740182.htmExempel på olika tricks som Inkassobolag ägnar sig åt

Det finns mängder av olika tricks som inkassobolagen använder sig av för att driva in otillåtna samt oriktiga fordringar. Där ett av deras favoritsätt är att man köpt fordran och är därmed fordringsägare, men man har aldrig enligt lag meddelat gäldenären om detta (oftast på grund av skattetekniska skäl) och sedan när det börjar hetta till använder man sig av förfalskade kopior på överlåtelsebrev (denuntiationsbrev) för att försöka lura gäldenärer att allt gått rätt till.

Det är även viktigt att ni kontrollerar att skulden inte redan är betald, samt titta noga på hur kravbreven är utformade - där inkassobolaget/fordringsägaren är skyldiga att ange namnet på den du är skyldig pengar, hur mycket du är skyldig, när du skall betala, hur stor räntan är, ärenden får inte slås samman utan skall specificeras var för sig o.s.v där du finner allt om vad som är korrekt i Datainspektionens broschyr "Tillämpning av inkassolagen" (se länk)

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-allmannarad-inkasso.pdf

Vi på IntrumCleaner har månad efter månad fått tydliga bevis att man hos flera inkassobolag åratal efter köpet av fordran på ett rent magiskt vis "trollar fram" köpebrev, överlåtelsebrev samt gäldenärsjournalanteckningar som tidigare inte funnits. Detta är tyvärr inte något unikt utan förekommer frekvent! därför är det oerhört viktigt att kontrollera alla uppgifter noggrant! Ett annat vanligt förekommande bedrägeri är den gamla "hederliga" klipp & klistra metoden - där man sätter ihop överlåtelsebrev, köpebrev, historiklistor, delgivningskvitto m.m genom att plocka lite här och lite där för att få ihop dokument som ser korrekta ut. Där deras teknik i många fall får den mest duktiga julpyntsspecialisten att bli grön av avund.

Ett annat tricks är att man anger i registerutdragen att erbjudanden som skickats till er per post är kravbrev! Ett erbjudande är nämligen inte en preskriberingsavbrytande åtgärd, men sedvanliga kravbrev är detta. Och i många fall har redan preskription på en fordran skett. Där inkassobolagen alltså här och nu försöker genom rent bedrägeri att göra utskickade erbjudanden till kravbrev i efterskott.  Där de utan att tveka sitter här och nu och manipulerar gäldenärsjournaler/historiklistor som Tingsrätten och resten av rättsväsendet litar blint på.

Här är en tråd som ni bör läsa för att få reda på mer vad som är erbjudanden och inte,

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=7263.0

Men som sagt i de ärenden där inkassobolagen har riktiga svårigheter att få fram handlingar (och där dom ställt till en röra utan dess like) kommer du istället få svaret ”dessa dokument är sekretessbelagda”, ”dessa dokument har inte gäldenärer rätt att få ut”, ”informationsskyldigheten är uppfylld” eller man kanske bara helt enkelt struntar i att svara dig.

Dra då öronen till dig - för detta ger dig en närmast 100 % säkerhet på att fordran saknar juridisk rätt att drivas in, där du i dessa fall kan gå på extra hårt i din kamp mot inkassobolaget/fordringsägaren. Och glöm inte att anmäla inkassobolaget till Datainspektionen om du fått fram bevis på att de brutit mot god inkassosed samt inkassolag 1974:182.Jämföra adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring med inkassobolagens uppgifter.

Det är mycket viktigt att du jämför Skatteverkets folkbokföringsuppgifter (eller SPAR) med inkassobolagens uppgifter i gäldenärsjournalerna om vart du varit folkbokförd genom årens lopp, eftersom vi upptäckt att i över 70 % av de ärenden vi handlagt stämmer inte folkbokföringsuppgifterna med inkassobolagens uppgifter. Där detta gör att de påstådda preskriberingsavbrytande åtgärderna med kravbrev från inkassobolaget är lätta att motbevisa (då breven skickats till fel folkbokföringsadress). Därför se till att kontakta Skatteverket och begär ut folkbokföringsuppgifter (är gratis!) från det år fordringen uppkom till dagsdatum. I ett ärende som vi beskrivit på vår blogg ljög medvetet fem stycken bolagsjurister från Intrum Justitia att alla påstådda kravbrev endast skickats till gäldenärens folkbokföringsadress. Där det sedan framkom att inget av detta stämde överens med verkligheten!.Leta efter felaktigheter som är till nytta för din bestridan genom att jämföra alla uppgifter du samlat in.

Gå lugnt och metodiskt igenom alla bevis du nu samlat in - där just 26§ PuL registerutdragen från inkassobolag, KFM, företag, bank, lasarett är mycket viktiga. Jämför alla registerutdragen med varandra samt med dina sparade kvitton, utdrag från Skatteverket, inbetalningsavier, årsbesked från banken, kravbrev, erbjudanden från inkassobolag m.m och leta efter saker som inte går ihop sig med varandra eller som inte stämmer med verkligheten.

Vi på IC är övertygade om att du kommer att finna att flertal uppgifter du fått från inkassobolag/fordringsägare inte stämmer med verkligheten.Anmäla inkassobolag till Datainspektionen

Om du har bevis på att inkassobolaget har begått fel så gäller inkassolag 1974:182

18 § Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Med andra ord - inkassobolaget är skyldiga enligt lag att ersätta dig för den skada du utsatts för, dock så tillhör det sannerligen sällsyntheterna att ett inkassobolag ersätter en person för den skada de åsamkat han/hon för oavsett hur grovt brottet är. Den myndighet vi har att vända oss till när vi utsatts för brott av inkassobolagen i Sverige är statliga datainspektionen (DI) där även om denna myndighet är en menlös papperstiger så GÖR ALLTID en anmälan mot inkassobolaget per e-post eller brev. (se länk till hur man gör en korrekt anmälan).

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6717.0

Skulle din anmälan nedläggas eller ansvarig utredare påpekar att inga fel finns trots att du har 100 % bevisning att brott skett (exempelvis bandinspelning eller skriftlig bevisning) börjar du med att kontakta DI omgående per e-post och begära att en omprövning av din anmälan skall ske. Det är viktigt att du även kortfattat beskriver varför du anser att deras beslut är felaktigt.

Om du tillhör någon av de personer som inte ens fått ett diarienummer på din anmälan så är det viktigt att du påpekar att du vill ha ett ärendenummer (här fuskar nämligen DI, troligtvis för att det ser bättre ut i statistiken om anmälan inte blir registrerad).

Glöm inte heller att du kan överklaga Datainspektionens beslut till Förvaltningsrätten - se mer fakta om detta här samt en mall som du kan använda. (Notera! vi testar detta fortfarande där allt just nu ligger i Kammarrätten).

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6896.0Anmäla en tjänsteman på Datainspektionen samt Kronofogdemyndigheten.

Om du anser att du utsatts för brott av ansvarig utredare på exempelvis datainspektionen eller Kronofogdemyndigheten - så tveka inte att JO-anmäla eller JK-anmäla ansvarig tjänsteman! för genom att göra detta har vi möjlighet att tillsammans få bort de parter inom datainspektionen samt Kronofogdemyndigheten som begår samt begått upprepade medvetna tjänstefel och som beskyddat inkassobolagen i Sverige i många år. Här är länkar till Justitiekanslern och Justitieombudsmannen,

Justitiekanslern

http://www.jk.se/

http://www.jk.se/sv-SE/ersattning-klagomal/klagomal%20pa%20myndigheter.aspx

Justitieombudsmannen (JO)

http://www.jo.se/Page.aspx

http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skuldsanering

Om du har frågor rörande  skuldsanering finner du oftast svar på dessa på Kronofogdemyndighetens hemsida heller genom en sökning här på Fattiga Riddares forum. Vi rekommenderar dig även att kontakta skuldrådgivaren i din kommun där mängder med människor fått hjälp av dessa att ta sig ur sin skuldsituation. Du hittar länk nedan till Konsumentverkets hemsida där du enkelt kan få tag i kontaktuppgifter till skuldrådgivare i din kommun.

Konsumentverket (Kontakta skuldrådgivare)

http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/Hitta-vagledning/Budget--och-skuldradgivning/

Information om skuldsanering

http://www.kronofogden.se/4.3d26852213302b621f7800010997.html

Loggat

”Den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan inkassokrav." Klarnas/Segoria Inkasso Niklas Adelberth

"Du vi skiter i din bestridan och anmälan till Datainspektionen, du kommer ändå få betala" Jurist på Intrum Justitia
intrumcleaner
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2174« Svara #1 skrivet: Oktober 28, 2013, 04:52:05 »


Uppdatering av texten kommer ske löpande - och tycker du något av vikt saknas som borde finnas med, så skicka ett PM.
Loggat

”Den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan inkassokrav." Klarnas/Segoria Inkasso Niklas Adelberth

"Du vi skiter i din bestridan och anmälan till Datainspektionen, du kommer ändå få betala" Jurist på Intrum Justitia
Sidor: [1]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: