Sidor: [1]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Lista över Förkortningar och Koder som används frekvent.  (läst 47172 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
intrumcleaner
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2174« skrivet: Juni 04, 2013, 09:44:03 »

Alla nedanstående är vanliga förkortningar/koder som används av banker, inkassobolag, Kronofogden m.fl.  - Vi kommer uppdatera listan regelbundet och har du tips om något som fattas på listan så skicka oss PM.

Vanliga Bankkoder

Va -------------------------------Verkställd avskrivning
Ny--------------------------------nyregistrerad
Inka----------------------------- inkassobrev/uppsägning
Sdag-----------------------------Slutbetalningsdag
Kop-------------------------------Kopior från valv
Bff---------------------------------Betalningsföreläggande fullständig
Unr--------------------------------Utslagsnummer
Mnr--------------------------------Målnummer
Delb-------------------------------Delbetalning
Kfmm-----------------------------Kronofogdemyndigheten
Pa---------------------------------Preliminär avskrivning
Osäk------------------------------Osäker fordran
Avsk-------------------------------Avskrivning
Und--------------------------------Undantag från normal kedja
Pres-------------------------------Preskriptionsbevakning
Kiab-------------------------------Kundinkasso
Ibå---------------------------------Inkassobyrå återkallelse
Ib-----------------------------------Inkassobyrå

Vanliga Inkassobolag koder

AAN-------------------------------- Ackordsansökan
amor--------------------------------avbetalningsplan
AMN--------------------------------bekräftelse på amorteringsplan
anm---------------------------------anmodan
anst---------------------------------anstånd
ark-----------------------------------arkiveras
Avb----------------------------------avbetalningsplan
AVN---------------------------------Avi
avsl----------------------------------avsluta
avv-----------------------------------avvakta
b--------------------------------------bevakningsbrev (B kombinerat med siffror)
bestr---------------------------------bestrider
bet------------------------------------betalning
betgr---------------------------------betalgruppen
bf-------------------------------------betalningsföreläggande
BO-----------------------------------borgensman
bolman/BM-------------------------bolagsman
BM-----------------------------------bolagsman
BPT-----------------------------------bouppteckning
CS------------------------------------Creditsafe
DBO----------------------------------Dödsbo
delg-----------------------------------delgivning/delgiven
demi----------------------------------dementi
DWMO-------------------------------mail via Intrum Web
eark-----------------------------------mailarkiveras
ebv------------------------------------efterbevakning
ekbev---------------------------------efterbevakning
erh-------------------------------------erhålla
fakt------------------------------------faktura
faktkop-------------------------------fakturakopia
Ffdag---------------------------------förfallodag
ffr/förf---------------------------------förfrågan
fog-------------------------------------fordringsägare (uppdragsgivare)
förel-----------------------------------föreläggande
FS-------------------------------------fakturaservice
g---------------------------------------gäldenär
G19-----------------------------------Fritextbrev
handl---------------------------------handlingar
hb-------------------------------------handelsbolag
hl--------------------------------------handläggare
Infotorg------------------------------infotorg
inkkost-------------------------------inkassokostnad
inv-------------------------------------invoice
Inovice-------------------------------Fakturaservice
IT--------------------------------------infotorg
kap------------------------------------kapital
kb--------------------------------------kommanditbolag
kfm------------------------------------kronofogdemyndigheten
kk--------------------------------------konkurs
Kli------------------------------------- Klient
KM121-------------------------------första krav
kompl---------------------------------komplettering
kost------------------------------------kostnader
M---------------------------------------SMS kampanj
medd----------------------------------meddelar
partsdelg-----------------------------partsdelgivning
PN-------------------------------------Påminnelse
presk----------------------------------preskription
R---------------------------------------ringkampanj
rapp-----------------------------------rapport
redov----------------------------------redovisning
restbel--------------------------------restbelopp
REX-----------------------------------Rex-registret eller INIT hos KFM (databas hos KFM).
rta--------------------------------------ränta
Samlingsakt-------------------------Akt som skapats av era akter genom sammanslagning av era akter.
SF--------------------------------------SUPRO (enheten för summarisk process hos Kronofogden)
Skubrev--------------------------------skuldebrev
SO-------------------------------------solidar
sds-------------------------------------Svensk Delgivningsservice
SP--------------------------------------Specialerbjudande
TEL-------------------------------------Påminnelse (enligt Intrum Justitia)
telg--------------------------------------telefonsamtal gäldenär
telug------------------------------------ telefonsamtal från uppdragsgivare
TR---------------------------------------tingsrätt
ug----------------------------------------uppdragsgivare
underakt--------------------------------Akt som slagits samman med annan akt som då blir underakter.
utm--------------------------------------utmätning
utsl---------------------------------------utslag
uå----------------------------------------utan åtgärd
Vhl---------------------------------------Värdehandling
Åk----------------------------------------återkalla (+ instans tex. Åk kfm (Kronofogden)
åkf---------------------------------------återkalla från kronofogden
återv-------------------------------------återvinning
åtk----------------------------------------återkomma
ärn----------------------------------------ärende
ök-----------------------------------------överenskommelse
ÖGR------------------------------------ över gällande referensränta
ÖGD-------------------------------------Samma som ÖGR (referensräntan kallades diskonto fram till 2002).

Vanliga förkortningar inom Rättsväsendet

AD----------------------------------------Arbetsdomstolen
ARS--------------------------------------Allmän rättshjälp sammanställning av Domstolsverkets praxis (Stockholm: Liberförlag/allmänna förl., 1980, ISBN 91-38-05367-5)
BD----------------------------------------Bostadsdomstolen
BN----------------------------------------Besvärsnämnden
BN, DON ------------------------------Rättsfall från besvärsnämnden under första halvåret 1975
DsJu-------------------------------------Departementsserien Justitiedepartementet
DVFS------------------------------------Domstolsverkets författningssamling
DV Inf------------------------------------Domstolsverket informerar
FB-----------------------------------------Föräldrabalken
FL------------------------------------------Förvaltningslagen
FPL----------------------------------------Förvaltningsprocesslagen
FÖD---------------------------------------Försäkringsöverdomstolen
HD-----------------------------------------Högsta domstolen
JB------------------------------------------Jordabalken
JK------------------------------------------Justitiekanslern
Ju------------------------------------------Justitiedepartementet
JuU----------------------------------------Justitieutskottet
JämO-------------------------------------Jämställdhetsombudsmannen
KFM---------------------------------------Kronofogdemyndigheten
LKP----------------------------------------Lönekostnadspålägg
NJA----------------------------------------Nytt juridiskt arkiv
Prop.--------------------------------------Proposition
RB------------------------------------------Rättegångsbalken
RBD----------------------------------------Rättsfall från bostadsdomstolen
RFV----------------------------------------Riksförsäkringsverket
RhjF----------------------------------------Rättshjälpsförordningen
RhjL----------------------------------------Rättshjälpslagen
RK------------------------------------------Rättsfall från kammarrätterna
RM------------------------------------------Rättshjälpsmyndigheten
RN-------------------------------------------Rättshjälpsnämnden
RR-------------------------------------------Regeringsrätten
RÅ-------------------------------------------Regeringsrättens årsbok
SFS-----------------------------------------Svensk författningssamling
SOU-----------------------------------------Statens offentliga utredningar
SvJT------------------------------------------Svensk Juristtidning
TSA------------------------------------------Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund
UB--------------------------------------------Utsökningsbalken
ÄB--------------------------------------------Ärvdabalken
ÄktB-----------------------------------------Äktenskapsbalken

Övriga koder och förkortningar

A-mål-------------------Allmänna mål, där stat eller myndighet är målsägare prioriteras av kronofogden framför E-mål
APR---------------------Allmänt personregister
AVH---------------------Avhysning
AVI----------------------Har gått ut ett brev från KFM med inbetalningskort
BEV---------------------Legat på bevakning om det ej gått att löneutmäta
BF-----------------------Betalningsföreläggande
BFL--------------------- Bokföringslagen
BrB-----------------------Brottsbalken
BtSF---------------------Betalningssäkringsförordningen
BtSL---------------------Betalningssäkringslagen
BTU----------------------Begränsad tillgångsundersökning
E-mål--------------------Enskilda mål, där enskild person eller företag är målsägare
F--------------------------Om gäldenär har fastighet
FK------------------------Förfrågan till Försäkringskassa
FL----------------------- Förvaltningslagen
FP------------------------Förvaltningsprocesslagen
FPS----------------------Fast egendom, pantbrev, solidar
FRL----------------------Förmånsrättslagen
FT-mål------------------Förenklat tvistemål (småmål)
FTU----------------------Fullständig tillgångsundersökning
FU------------------------Fullständig tillgångsundersökning med fast egendom
Gallrat-------------------Att viss information/ärende har försvunnit
GRL ---------------------Granskningsledare
HK------------------------Skatteverkets huvudkontor
INF-----------------------(Beslutstyp)
KAV-RED---------------Kommande avregistrering av enskilt mål pga redovisning
KAV-URG---------------Kommande avregistrering av enskilt mål pga utredning med gäldenärskontakt
KAV-URR---------------Kommande avregistrering av enskilt mål pga utredning utan gäldenärs kontakt
KFM----------------------Kronofogdemyndigheten
KonkL--------------------Konkurslagen
KR ------------------------Kammarrätten
K-skatt--------------------Kvarstående skatt
L----------------------------Löneutmätning
LR--------------------------Länsrätten
LS--------------------------Löneutmätning Solidar (2 eller flera som har skulden)
LSK------------------------Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter
ML------------------------- Lag om mervärdesskatt
NJA------------------------Nytt juridiskt arkiv
OFU-----------------------Ofullständig
OMB----------------------Ombud
RTA-----------------------Ränta
SKM-----------------------Skattemyndigheten
SKUSAN-------------------Skuldsaneringslag
SKV------------------------Skatteverket
SUPRO---------------------Enheterna för Summarisk process hos Kronofogdemyndigheten
SÖK------------------------Sökanden
TL---------------------------Taxeringslagen
TVL-------------------------Tvångsåtgärdslagen
U Fullständig--------------Man kollar aktier, bankkonton osv
UB---------------------------Utsökningsbalken
UPP-VK--------------------Uppskov i emål, uppskov med förbehåll/villkor
URG-------------------------Utredningsrapport med gäldenärskontakt
URK-------------------------Vilken urkund sökanden anslår (betalningsföreläggande, dom, treskodom, annat)
URR-------------------------Utredningsrapport utan gäldenärskontakt
UTL--------------------------Löneutmätning
ÅBE-------------------------Gäldenären har betalat till sökande
ÅTK------------------------- Återkallat
ÖFU-------------------------Överskjutande skatt, fastighet, fullständig utredning
ÖU---------------------------Överskjutande skatt, fullständig utredning
Loggat

”Den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan inkassokrav." Klarnas/Segoria Inkasso Niklas Adelberth

"Du vi skiter i din bestridan och anmälan till Datainspektionen, du kommer ändå få betala" Jurist på Intrum Justitia
Admin
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 3978« Svara #1 skrivet: Oktober 10, 2014, 18:20:39 »

Vanliga förkortningar inom Kronofogden, KFM

ASS = Assistentadress
APR = Allmänt personregister
AVI SAM = Samlingskrav
AVI FÖR = Underättelse om utmätningsförättning
AVI MSK = Maskinell avi
BEV EAT = Bevakning Utredningsrapport
UTR GUR = Gäldenärens utredning
UTR EAT = Utredningsrapport upprättad
FK = Försäkringskassan
ÖFL H = Överflyttning handling bifogad
ÅTG:RE = Samlingsbild registrerade åtgärder
MRG ANM = Minnesregistrering anmärkning
Loggat
Sidor: [1]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: