Sidor: 1 [2]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Är det nån idé att bestrida?  (läst 24914 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #15 skrivet: November 08, 2011, 21:47:29 »

tyvärr, saxat från lagen
21. En fordran som avser återbetalning av studielån eller studiemedel eller
återkrav av studiestöd som har lämnats enligt studiestödslagen (1973:349)
preskriberas tjugofem år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts
dessförinnan. Detta gäller dock endast om fordran inte har preskriberats före
den 1 juli 2011.
Loggat
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #16 skrivet: November 08, 2011, 21:51:36 »

Den är preskriberad före den 1 Juli 2011

Jag vill mena att den preskriberades mellan 29/1-1998 och 4/10-2006
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #17 skrivet: November 08, 2011, 22:02:38 »

Detta är bara min högst personliga åsikt, om nån har en annan så för gärna fram den.
Jag tror att det blir svårt att hävda preskr om även återkravet var hos fogden 2006, detta då riksdagen i åtminstone den nya ändrade lagen vad gäller preskr har samma, 25 år, preskriptionstid för återkrav som för förfallna betalningar, och att det finns en stor risk att 10 årspreskr gäller före datumet de skriver.
Skulle detta inte varit hos fogden 2006 så kommer ju frågan om presk avbrott skett genom att de sänt ut årsbesked och påminnelser. Då är numera bevisbördan överlagd på dig, att du ska kunna uppge en sannolik orsak till varför de inte nått dig.
Loggat
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #18 skrivet: November 08, 2011, 22:10:05 »

Ok, snöade in mig i det som Admin skrev om att skulden bör anses som E-mål  och då ha en presktid på 3år  Undecided

Orsak till varför jag inte fått breven finns.

Tack för att du delar med dig av din kunskap  Smiley
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #19 skrivet: November 08, 2011, 22:22:05 »

Tror att detta är det underlag som tyvärr talar mot 3 års preskr. Från förarbetena till preskr lagen.
Detta gäller dock bara om det offentliga organet kan anses ha handlat i egenskap av näringsidkare. Är det fråga om en fordran som härrör från ren myndighetsutövning är inte bestämmelserna om treårspreskripflon flll-lämpliga. Sålunda är exempelvis statens fordringar på återbetalning av studiemedel och bostadslån underkastade den allmänna tioårspreskrip­tionen i den mån inte särskilda preskriptionsbestämmelser gäller
Om nån har ett antal timmar över för att bli bra på preskr lagen, läs detta, men det är mkt. Om det inte finns hd-dom, hr-dom så är det detta som ska tolka lagen.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=G303119
Loggat
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #20 skrivet: November 10, 2011, 11:57:02 »

Nån som vet om CSNs kravenhet lyder under Inkassolagen (1974:182) ?
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #21 skrivet: November 10, 2011, 14:17:03 »

Ja. Det ar bara privatpersoner som driver in sina egna fordringar, (och dodsbon, dar den dode var privatperson nar skulden uppkom), som inte omfattas av lagen. Se forsta paragrafen i lagen
Loggat
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #22 skrivet: November 13, 2011, 22:56:38 »

Låt oss säga att jag bestrider till KF då skickar dom det vidare till CSN som i sin tur svarar till KF och KF då bestämmer att fordran skall indrivas trots min bestridan.

Kommer indrivningen att verkställas även om jag då  överklagar till tinget eller går det på annat vis hindra indrivningen tills allt är klart?
Loggat
ivkej
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 1677


« Svara #23 skrivet: November 14, 2011, 09:29:56 »

Om KF besluter om indrivning verkställas den, men de betaler inget till CSN för än din överklagan är behandlat i Tingsrätten.
Om du vill stoppa indrivningen under överklagningstiden, måste du begära inhibition.
Loggat

Personlig erfarenhet med inkasso, skuldsanering och slagsmål med myndigheter. Har överlevt och finns nu på den ljusa sida, men har inte glömt hur det var!
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #24 skrivet: November 14, 2011, 16:42:34 »

Ok, och inhibition begär jag i min ansökan till TR eller skall man skriva det i bestridan?
Loggat
ivkej
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 1677


« Svara #25 skrivet: November 14, 2011, 18:05:49 »

Inhibition begär du i din överklagan till tingsrätten.
Loggat

Personlig erfarenhet med inkasso, skuldsanering och slagsmål med myndigheter. Har överlevt och finns nu på den ljusa sida, men har inte glömt hur det var!
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #26 skrivet: November 14, 2011, 21:25:42 »

Tack för all hjälp Smiley

Har klippt och klistrat från lite olika delar i forumet och fått ihop denna text.

Bestridande om förpliktigande att betala


Skuldnummer: ******-**/****
Undertecknad bestrider yrkandet i sin helhet, och anser att yrkandet är preskriberat enligt Preskriptionslag (1981:130) vilket är en inställning som även CSN uttryckligen i brev fått från undertecknad. Undertecknad erinrar om att kravet på betalning inte skall verkställas då fordran är tvistelig 4-12 §§ Inkassolagen (1974:182)

Anledningen till att undertecknad hävdat preskription är att brev med preskriptionsbrytande innehåll inte kommit denne till del under perioden 29/1-1998 tom 4/10-2006 då han inte alltid varit bosatt på den adress där han varit mantalsskriven och GÖTA HOVRÄTT T 224-10 bör således tillämpas.

Observera att då det handlar om ett återkrav på felaktigt utbetalt belopp så bör den ses som  ett enskilt mål.


Ser det bra ut ? tips på nåt att tillägga?
Loggat
Dan
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 17


« Svara #27 skrivet: December 28, 2011, 19:17:39 »

Förlust mot KFM men det var ju inte oväntat direkt.

Försöker dock förstå en del av presk.lagen och det gäller.

"5 § Preskription avbryts genom att
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698).

7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas.
   Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas.
   Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång."

Säg att jag får ett betalningsföreläggande 1996 (tio års presk.) jag betalar inte så de skickar till KFM 1998 (tio nya år) jag betalar inte så de skickar till KFM igen 2006. Blir det tio nya år eller går man då efter det som står i paragraf 7 (markerat i rött) ?
Loggat
Sidor: 1 [2]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: