Sidor: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 skrivet: Maj 17, 2022, 10:20:30  
Startat av Janne59 - Senaste inlägg av Janne59
Fick svar från CSN:

Normalt omfattas den del av studieskulden som har förfallit till betalning vid beslutet
om inledande av skuldsaneringen. Hela studieskulden kan komma att omfattas av en
skuldsanering i undantagsfall exempelvis om skuldsaneringens rehabiliterande syfte
i annat fall skulle motverkas.

CSN beviljar normalt hel nedsättning för den del av studieskulden som inte omfattas
av skuldsaneringen. Detta innebär att låntagaren inte behöver betala de årsbelopp
eller årsavgifter som förfaller till betalning under den tid som betalningsplanen
skuldsaneringen löper.

I undantagsfall ges inte hel betalningsbefrielse/nedsättning. Detta kan vara fallet
om låntagaren närmar sig 65 år efter avslutad skuldsanering. Höga skulder tillsammans
med hög ålder kan också vara skäl för att inte bevilja hel nedsättning. CSN kan begära
hos kronofogden att låntagaren får förbehålla sig ett visst belopp för att betala
delar av de löpande årsbeloppen under den tid som betalningsplanen löper. Det belopp
som ska betalas understiger normalt det ordinarie årsbeloppet. Hel nedsättning beviljas
alltid om låntagaren saknar betalningsutrymme.

Hel nedsättning av årsbelopp beviljas alltid från dagen för inledandet fram till
dess att Kronofogden beslutar om skuldsanering eller avgör ärendet på annat sätt.


När Kronofogden har beslutat om skuldsanering fattar CSN ett nytt beslut om nedsättning
(helt eller delvis) som gäller under den tid som betalningsplanen löper. När betalningsplanen
har löpt ut disponerar låntagaren hela sitt betalningsutrymme och får då börja betala
sina årsbelopp enligt ordinarie regler.

Hur återbetalningsbeloppet beräknas vid en eventuell skuldsanering kan inte förutses
med säkerhet. Hur årsbelopp beräknas i det fall skuldsanering inte beslutas beror
i första hand på din beräknade sammanlagda inkomst och förmögenhet. Återkom till
oss per telefon för att diskutera möjligheten att få årsbelopp prövat utifrån din
beräknade inkomst och förmögenhet men också synnerliga skäl.

Beroende på om du har hel sjukersättning och hur hög inkomst du har kan ditt studielån
avskrivas. Denna fråga kan också diskuteras när du ringer oss.

 92 
 skrivet: Maj 16, 2022, 18:30:16  
Startat av Cc - Senaste inlägg av ivkej
Tycker du skall ta kontakt med UC, och meddela dem om deras misstag med registreringen.
Troligen är det ett brott mot GDPR.

 93 
 skrivet: Maj 16, 2022, 18:24:47  
Startat av Janne59 - Senaste inlägg av poppisar
För mig pausades CSN under skuldsaneringen och så fort betalplanen var avklarad fick jag börja betala igen. Det som var förfallet innan ingick i skuldsaneringen.

 94 
 skrivet: Maj 16, 2022, 14:28:08  
Startat av Janne59 - Senaste inlägg av bellabus
Det är lite olika... konstigt nog... ibland får man anstånd (fick jag) eller får du behålla pengar i förbehållsbeloppet för att betala (fick en väninna).

 95 
 skrivet: Maj 16, 2022, 13:39:33  
Startat av Janne59 - Senaste inlägg av Janne59
Hej! Någon som har erfarenhet av hur CSN beter sig under en skuldsanering? Låter dom skulden vara vilande, eller fortsätter dom att skicka årsbeloppen till KFM?

 96 
 skrivet: Maj 15, 2022, 17:15:30  
Startat av Cc - Senaste inlägg av Cc
Jag har haft skuldsanering i 5 år, och blev klar 30/12-21. Men nu när jag kollar på min UC så står det att jag fortfarande har 5 krediter kvar på olika kreditgivare som ingick i min skuldsanering.  Det står utnyttjad kredit 47 000 kr. Det är inget jag betalar på eftersom min skuldsanering är avslutad. Men min fråga.  Varför ligger dom kvar där i min UC?

 97 
 skrivet: Maj 11, 2022, 15:40:03  
Startat av nytidnystrid - Senaste inlägg av ivkej
Hoppas verkligen att det går vägen för dig nu ADMIN.
Nästan så att en JO anmälan skulle vara befogat, när och om en sanering vunnit laga kraft.

 98 
 skrivet: Maj 11, 2022, 08:10:03  
Startat av nytidnystrid - Senaste inlägg av Admin
Fick igår plötsligt ett samtal från Kronofogden, och beviljades ÅTERIGEN inledande skuldsanering!
Ja, vad ska man säga? Bli glad eller vänta på att dom ÅTERIGEN ger avslag?
Hon som ringde var trevlig och förstod inte vad hennes kollegor hållit på med Dels att skuldsaneringen åker
som en jojo mellan KFM och tingsrätten hela tiden, men även hur KFM kunde plocka av mig mina arbetsredskap, dvs min försörjning.....

 99 
 skrivet: Maj 09, 2022, 18:57:00  
Startat av nytidnystrid - Senaste inlägg av ivkej
Den som beviljas sanering, kommer att betala en del av skulden, medan den som inte beviljas kommer att betala resterande belopp av skulden, om det rör sog om en skuld man har gemensamt.

 100 
 skrivet: Maj 09, 2022, 16:55:26  
Startat av nytidnystrid - Senaste inlägg av nytidnystrid
Hur fungerar det rent praktiskt när en av makarna blir beviljad och den andra nekad?
Om tex den med hög inkomst blir nekad och den med låg blir beviljad, då får väl den med hög inkomst ändå ta hela skulden? Eller behöver den maken bara betala halva skulden?

Sidor: 1 ... 8 9 [10]