Fattiga Riddares forum

Fattiga Riddares forum => Preskription => Ämnet startat av: Taxi1963 skrivet Juli 05, 2020, 02:21:45Titel: Inkassobolagens historiklistor
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Juli 05, 2020, 02:21:45
Råkade snubbla över en intressant dom där ja tycker att några frågor om inkassos så kallade historiklistor väcks. För de som vill läsa domen finns den på nätet, NJA 2018 s. 805.
I korthet så visar domen att PRA Group Sverige AB i tingsrätten fick igenom ett utslag om att preskription inte skett genom att de via sina historiklistor visade att preskriptionsbrytande brev löpande skickats utan att ha kommit i retur. Men efter att utmätningar i lön börjat begärde svarande inhibition, och då visade det sig att PRA skickade in ny historik som inte överenstämde med den de åberopat tidigare, vissa brev hade kommit i retur. Detta ledde till att beslutet inhiberades och i slutändan fick den svarande tillbaks de pengar kronfoden utmätt.

Vad som är intressant är att inlämnandet av felaktiga historiklistor inte verkar ha fått någon rättslig påföljd för inkassobolaget, och ma kan fråga sig hur ofta felaktiga historiklistor ligger till grund för fastställande av att preskription inte har skett.