Fattiga Riddares forum

Fattiga Riddares forum => Preskription => Ämnet startat av: wade skrivet Februari 05, 2012, 21:42:28Titel: Skuldebrev – Annuitetslån - Blancokredit
Skrivet av: wade skrivet Februari 05, 2012, 21:42:28
När det gäller skuldebrev till bank vad gäller då?
Det står så här:
---------------------------------------------------------
Skuldebrev – Annuitetslån
Kredit nr xxxxxx

Säkerhet - Blancokredit
---------------------------------------------------------

Vad jag kan förstå så är detta inte ett löpande skuldebrev, dessa har ju en 10 årig preskriberingstid.

Preskriptionstid
2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.
   Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.
   För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.Titel: SV: Skuldebrev – Annuitetslån - Blancokredit
Skrivet av: Niclas skrivet Februari 13, 2012, 12:44:36
När det gäller skuldebrev till bank vad gäller då?
Det står så här:
---------------------------------------------------------
Skuldebrev – Annuitetslån
Kredit nr xxxxxx

Säkerhet - Blancokredit
---------------------------------------------------------

Vad jag kan förstå så är detta inte ett löpande skuldebrev, dessa har ju en 10 årig preskriberingstid.

Preskriptionstid
2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.
   Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.
   För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.


Hallå ! Vad är det som bestämmer/avgör vad som är vad? Löpande skuldbrev?? Jag har ett lån som är ett annuitetslån,blancokredit på 120k. Är det tre års preskription på det? Ett gamalt huslån som gjordes om till ett privatlån vid skilsmässa!! MVH Niclas