Fattiga Riddares forum

Fattiga Riddares forum => Preskription => Ämnet startat av: frillan skrivet Oktober 24, 2011, 18:46:31Titel: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 24, 2011, 18:46:31
Nån som vill hjälpa mej??
Fick för några veckor sen inkasso krav från barnomsorg + bibliotek sen 2003...

Hmm jag skrev tillbaka att jag bestrider fodran pga preskriptionslagen.... sen fick jag detta till svar:

Hej XXX


Gällande de två ärenden xx och xx som du skickat brev till oss om:
Vi driver inkassoärenden åt Norrköpings kommun men är inget utomstående inkassobolag.


Vi har hållt preskriptionstiden i båda ärendena, med avbrott inom rätt tid. Gällande ärende xx har du fått sju brev från oss och gällande ärende xx har ni fått 12 brev sammanlagt, till gällande adress enligt uppdaterade adressregister.


Vid barnomsorgsärendet  finns en Dom på dig och xx (mitt ex) som är solidarisk i ärendet, där Kronofogden gjort utmätning på dig, bevisligen har du därmed godkännt skulden.


Vad gäller ej återlämnade böcker har du fortfarande möjlighet att gå tillbaka till biblioteket och lämna böckerna för att få denna skuld avbokad.


Vad gäller orginalfakturor finns de ej hos oss på Inkasso. Du får då vända dig till respektive enhet för att få ut dessa, i detta fall Utbildningskontoret och Stadsbiblioteket.


Skulderna står kvar till dess att full betalning inkommit.


Hälsningar ..


Hmm hur gör jag nu??? Kan jag göra nåt???
Jag kommer inte ens ihåg att Kronofogden gjort en utmätning...

Är jätte tacksamm för hjälp...Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 24, 2011, 20:24:24
Skicka en formulering om att du vill ha kopior på orginalfakturor och samtliga brev som de ska ha skickat till dig och tala om att du ej har erhållit ett enda brev från dem och att du vidhåller att detta ärende är preskriberat enligt preskriptionslagen.

Sedan hittar du en tre års lucka där du av en eller annan anledning inte har erhålligt brev samt vidhåller detta när du erhållit samtliga kopior på dessa brev.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 07:39:24
Tack för svar  :)    Skriver sen hur de gått =)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 10:59:24
dom skriver ju att jag godkännt detta iomed att jag gått med på Utmätningen?

Stämmer det??  Eller försöker dom bara skrämmas....
Jag har inte ett minne att Kronofogden gjort nån utmätning på mej??!!
Kan man kanske ringa till Kronofogden så dom kollar upp det, eller gör man bort sig om man gör så??? ::)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 13:08:10
fick svar nu från Inkasso-gruppen......

Hej!


Svar enligt tidigare mail:
"Vad gäller orginalfakturor finns de ej hos oss på Inkasso. Du får då vända dig till respektive enhet för att få ut dessa, i detta fall Utbildningskontoret och Stadsbiblioteket".
"Vi har hållt preskriptionstiden i båda ärendena, med avbrott inom rätt tid."


Vad gäller barnomsorgsärendet (201105282) som du fått en Dom på, kan vi skicka in denna omgående till Kronofogden igen för verkställighet, då domen redan är fastställd sedan tidigare.

Hälsningar

Jahopp... vad ska jag göra nu???   Nån vänlig själ som vill hjälpa lilla mej???!!!   


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 25, 2011, 16:46:25
sorry hade lite mycket att göra.

Du hävdar preskription så du har ett inte orimligt skäl till varför du inte mottagit deras brev under en treårs period hoppas jag?

Du får tala om åt dem att

1 Det strider helt klart mot god inkassosed att Ni inte kan skicka kopia på orginalfakturan till mig och dessutom är det heller inte god inkassosed att hänvisa mig till Utbildningskontoret och Stadsbiblioteket utan direkt oprofessionellt och brott mot Inkassolag (1974:182). Så se till att omgående skicka kopior på orginalfakturorna!

2. Att det finns ett utslag hindrar inte att skulden är preskriberad vilket jag uttryckligen anser att den är och således är fordran tvistelig vilket medför att om Ni lämnar detta till KFM så gör ni fel processval och bryter återigen mot god inkassosed och jag kommer naturligtvis att bestrida detta, anmäla detta till datainspektionen och begära skadestånd för de kostnader som detta medför. Så sluta hota med direkta felaktigheter tack!

3 Ni hävdar att "Vi driver inkassoärenden åt Norrköpings kommun " vilket är brott mot 2§ Inkassolag (1974:182) där det klart framgår att ni sysslar med tillståndpliktig verksamhet vilket ni uppenbarligen varken har eller innehar kompetens för.

Mot bakrund av detta emotser jag bekräftalse på att ärendena är avskrivna.
MVH frillanTitel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 17:01:02
Det är lugnt  ;) Tack så mycke för hjälpen... jag ska skriva tillbaka till dom imorgon...

men alltså de där med en 3-års period... jag kanske inte har nån jätte bra anledning till att jag inte fått deras brev utan helt enkelt bara att jag inte fått dom...
hmm räcker det??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 17:11:44
Beror på hur många brev de skickat. HD har sagt att 5 brev under en 3 årsperiod räcker för att sannolikheten för att något inte ska ha nått adressaten räcker. Men då de pratar om sannolikhet minskar denna med antalet. och ett brev räcker inte, det finns domslut på. Vidare så ska det klart framgå att det gäller en påminnelse om skulden för att det ska räknas in. Detta gäller dock bara om gäldenären inte kan ge en förklaring varför breven inte skulle nått honom. Det duger dock inte att hänvisa till att man inte bytt folkbokföringsadress (då man i en dom hänvisar till det straffrättsliga ansvaret att anmäla ny folkbokföring), men att man t.ex mått så dåligt att ens anhöriga tagit hand om posten kan räcka.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 17:16:54
Okej tack :)
Svarade på deras senaste mail nu iaf... så får vi se vad dom kommer med imorgon??!!

Hmm... men vad skulle hända om dom skickar in de till Kronofogden nu??
Dom kanske lackar ur helt för jag håller på å bråkar med dom.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 25, 2011, 17:18:08
Det räcker inte att du bara inte fått dem men du får vara kreativ, det ska vara "inte helt orimligt". Jovisst bryter det mot lagen att inte bo på den folkbokförda adressen men jag hävdar att det är en inte helt orimlig anledning till varför man inte erhåller post vilket frågan gäller och inte huruvida det är olagligt eller ej.

Blir intressant att se hur de reagerar på tillståndspliktig verksamhet..


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 25, 2011, 17:20:33
Hur skulle de lacka ur mer än att skicka det till fogden? Du bestrider helt lungt fordran till KFM med hänvisning till att den är preskriberad!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 17:28:27
men jag kan helt enkelt inte bara ha bott på min folkoboförda adress & ändå inte fått några brev??!!
Ärligt talat oxå kan jag säga att jag kommer absolut inte ihåg att jag över huvudtaget fått några ifrån dom... ://

Japp, ska bli lite intressant å se va dom skriver tillbaka imorgon.... phu... en anings nervös är jag.

Tack så mycke för all hjälp hittills  :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 17:54:33
Det räcker inte att du bara inte fått dem men du får vara kreativ, det ska vara "inte helt orimligt". Jovisst bryter det mot lagen att inte bo på den folkbokförda adressen men jag hävdar att det är en inte helt orimlig anledning till varför man inte erhåller post vilket frågan gäller och inte huruvida det är olagligt eller ej.

Blir intressant att se hur de reagerar på tillståndspliktig verksamhet..
Efter att kollat lite så håller jag med MORVIN, att inte bott på sin folkbokföringsadress borde kunna räcka. Finns visst två motsägande domar i hovrätten om detta, men den senaste är ju till fördel för gäldenären, alltså hänvisar man till den ;)
Dålig dom ÖÄ 2461-07
Bra Dom T 224-10


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: roggan skrivet Oktober 25, 2011, 17:55:17
Frillan . Här har du verkligen fått bra inlägg av Morvin o Taxi.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 17:55:47
Domarna:
Göta hovrätt har fattat beslut i mål ÖÄ 2461-07, där hovrätten kommer fram till att
underlåtenhet att meddela adressändring innebär att preskriptionsavbrott ändå sker om
breven skickas till folkbokföringsadressen (där gäldenären inte vistades vid tidpunkten
för avsändandet)
Utdrag från PointLex:
”Stena Fastigheter vill mäta ut pension från en man som åberopar preskription. Fordran
avser skadestånd som preskriberas efter tio år om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan.
Stena Fastigheter Väst AB har uppgett att kravbrev har sänts till gäldenären vid
sammanlagt 24 tillfallen under åren 1995 - 2006 och därvid angett till vilka adresser
som kravbreven sänts. Till stöd härför har bolaget gett in utdrag ur företagets datasystem.
Dessa uppgifter får godtas. Gäldenären har emellertid uppgett att han inte bott på
de aktuella adresserna. Det finns naturligtvis, menar hovrätten, en risk för att forsändelser
skickas till fel adress. I bland annaträttegångsbalken, förvaltningsprocesslagen och
folkbokföringslagen återfinns dock föreskrifter om skyldighet att till myndighet anmäla
adressändring. Såvitt gäller folkbokföringslagen är denna skyldighet till och med straffsanktionerad.
Det åligger sålunda den enskilde att själv underrätta berörda myndigheter
om vilken adress han kan nås på. Det är mot den bakgrunden rimligt att den sökte själv
får stå risken, om han försummar att uppge rätt adress. En annan åtgärd som skäligen
kan begäras att den enskilde vidtar är att han vid flyttning begär eftersändning eller på
annat satt säkerställer att han kan nås av sin post (jfr prop 1990/191 : 1 1 s 18).
Gäldenären har underlåtit att till folkbokföringsmyndigheten anmäla korrekta förhållanden
och inte heller på annat sätt säkerställt att han kunnat nås av den post som sänts
till honom under folkbokföringsadressen. Med beaktande av vad som ovan redovisats
i fråga om vilka krav som skäligen kan ställas på den enskilde i sammanhanget finner
hovrätten att preskriptionsavbrott av Stena Fastigheter Väst AB:s fordran ska anses ha
skett.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 17:56:24
T 224-10
I 2007 års rättsfall var gäldenären ostridigt bosatt på den adress till vilken breven
skickats. Mathias har emellertid anfört att han inte bott på de adresser,
folkbokföringsadresser, dit Sergel skickat påminnelserna utom på nämnda adress år
1998. Den princip som Högsta domstolen fastställde i det anförda avgörandet kan
alltså inte tillämpas här. Det förhållandet att det är fråga om folkbokföringsadresser
medför inte i sig att Mathias ska anses ha bott på dessa adresser eller att han
ska visa att så inte varit fallet. Sergel har då att på annat sätt, i enlighet med vad som
angetts ovan, visa att preskriptionen avbrutits genom att Mathias ratt skriftligt
krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen.
Någon bevisning om att de åberopade påminnelserna kommit Mathias till
handa har inte lagts fram. Sergel har därmed, mot Mathias bestridande, inte
lyckats visa att preskriptionsavbrott har ägt rum. Därmed ska Sergels talan ogillas och
Sergel svara för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 18:01:32
Är förresten konstigt att inget mål av denna sort drivits till HD, är ju 2 år sedan senaste domen, kanske inkasso känner på sig att en dom där skulle gå dem emot och därför hellre anför den dom som är till fördel för dem och i de fall någon kontrar med den andra domen helt enkelt skriver av fordringen för att slippa ett HD utslag.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 25, 2011, 18:30:37
Jo jag hänvisar flitigt till T 224-10
men för döva öron hittils. mina mål ska upp i mitten av nov.

Ps..  Tack Roggan


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 18:33:45
spännande, vilken instans ska det tas i?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 19:52:50
ang brev enl datalista som jag skrev om tidigare, (finns förut på fattiga riddares forum, men kan ju vara bra om det finns aktuellt. Tack till calle-maja ;)) Så finns en hovrättsdom som säger att det klart ska framgå att det är en bet.påminnelse.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Västmanlands tingsrätts, kansli Köping, beslut den 30 maj 2007 i ärende nr Ä 706-07,
se bilaga A
KLAGANDE
Hans Jansson, 450316-6219
Djursholmsvägen 45
731 36 Köping
Ombud: Advokat Andreas Welin
Box 1215
751 42 Uppsala
MOTPART
Sparbanken Västra Mälardalen, 578500-7120,
adress hos ombudet
Ombud: Jur. kand. Martin Schreiber
Intrum Justitia Sverige AB
Box 41
401 20 Göteborg
SAKEN
Utmätning
___________________
HOVRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Med upphävande av tingsrättens beslut och Kronofogdemyndighetens beslut den 24
oktober 2006 förordnar hovrätten att vidare verkställighet av Kronofogdemyndighetens
i Västerås utslag den 11 oktober 1993 med nr 19-116436-93 inte får ske.
2. Sparbanken Västra Mälardalen ska till Hans Jansson utge ersättning för
rättegångskostnader vid tingsrätten med 18 950 kr, varav 18050 avseende
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 maj 2007 till dess
betalning sker.

BESLUT
3. Sparbanken Västra Mälardalen ska till Hans Jansson utge ersättning för
rättegångskostnader i hovrätten med 3 960 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.
___________________
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Hans Jansson har yrkat att hovrätten ska bifalla hans preskriptionsinvändning och
förordna att verkställighet av utslaget inte får ske. Hans Jansson har även yrkat
ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten.
Sparbanken Västra Mälardalen (Sparbanken) har bestritt ändring.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.
HOVRÄTTENS SKÄL
Parterna har i hovrätten anfört samma omständigheter och samma bevisning till stöd
för sina ståndpunkter som vid tingsrätten. Utredningen är sålunda i allt väsentligt
densamma här som vid tingsrätten.
Hovrättens bedömning.
Kronofogdemyndigheten i Västerås meddelade den 11 oktober 1993 utslag i mål om
betalningsföreläggande mot Hans Jansson för Sparbankens fordran. Sparbanken
ansökte i maj 2006 om verkställighet av utslaget för uttagande av fordran om
418 278 kr jämte ränta och kostnader. För fordringen gäller tio års preskription. Hans
Jansson har mot verkställigheten invänt att fordringen har preskriberats.
Sparbanken har uppgett att banken genom ett inkassobolag skickat åtta brev med krav
till Hans Jansson till hans folkbokföringsadress under preskriptionstiden. Till stöd för
sitt påstående har Sparbanken åberopat utdrag ur inkassobolagets datasystem vari det
framgår att åtta brev har skickats till Hans Jansson mellan den 29 juli 1999 och den 8
maj 2003.

BESLUT
Hans Jansson har invänt bl.a. att breven som inkassobolaget har skickat till honom har
utgjort reklam och inte haft preskriptionsavbrytande innehåll. Hans Jansson har
hänvisat till att enligt utdraget ur datasystemet har breven haft rubriker som
exempelvis ”Hösten kommer räntan fryser”, ”Har du missat vårt erbjudande?” och
”Nyhetsbrev specialhandläggarna”.
Sparbanken har till stöd för att breven har haft preskriptionsavbrytande innehåll givit
in kopior på två brev ställda till andra gäldenärer och har uppgett att brev med
motsvarande innehåll har skickats till Hans Jansson.
Av inkassobolagets datautdrag över brev som har skickats till Hans Jansson framgår att
sju av de åtta breven har haft en rubrik som skulle kunna vara rubriken på ett allmänt
ställt erbjudande eller ett brev i en reklamkampanj. Någon kopia på breven med de
angivna rubrikerna har inte givits in i målet. De två kopiorna på kravbrev, som
Sparbanken åberopat som bevisning, saknar sådana rubriker. Inte heller har
framkommit att kravbrev som motsvarar de åberopade typbreven har skickats till Hans
Jansson. Med hänsyn härtill finner hovrätten att Sparbanken mot Hans Janssons
bestridande inte har visat att de brev som har skickats till Hans Jansson har haft
preskriptionsavbrytande innehåll. Fodringen är sålunda preskriberad och vidare
verkställighet av utslaget får inte ske. Hans Janssons överklagande ska sålunda bifallas.
Vid denna utgång ska Sparbanken ersätta Hans Jansson hans rättegångskostnader vid
tingsrätten och i hovrätten. Om den vid tingsrätten yrkade ersättning för
rättegångskostnader råder ingen tvist. Det i hovrätten yrkade beloppet är skäligt.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2008-01-18
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Eva Wagner och
Karin Kussak, referent. Enhälligt.Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 25, 2011, 19:59:12
Tack så jätte mycke en en gång att ni engagerar er <3
 & Lycka till ni med erat  ;)

Jo jag tänkte på att säger man att man ej bott på adressen måste man inte redogöra för dom då
vilken adress man bott på??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 25, 2011, 20:16:34
Jo, det ligger på dig att visa varför du inte fått del av breven, om de skickat tillräckligt många och det klart framgår att det gäller betalningspåminnelse. Men innan du gör nåt annat, se till att du fått ta del av samtliga handlingar i ärendet och kolla om det finns möjlighet att hävda att du trots att du bott på folkbokföringsadressen hävda preskr. Det som fogden gjort utslag på räknas som Preskr och denna börjar räknas från det datum då målet slutredovisas från KF. Om det under en treårsperiod inte varit hos fogden måste de ha skickat 5 brev som klart visat att det är en betalningspåminnelse för att det klart ska räknas som presk avbr. Först om denna möjlighet är uttömd behöver du titta på orsaker till att du inte mottagit påminnelser.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 14:52:59
Hej igen....

Nu har jag fått ett svar igen från den här inkasso gruppen i Norrköping....

Hej!


Skulderna kvarstår till dess att full betalning har inkommit!


Hälsningar


Certifierade krav- och Inkassohandläggare
Norrköpings kommun                                                Telefon: 011-15 00 00
Inkasso                                                                      Fax:       011-15 11 06
601 81 Norrköping


Hur gör jag nu???   Hmm.....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 26, 2011, 15:56:18
Har du krävt ut all korrenspondens i ärendet inklussive originalfakturor, alla brev som skickats samt ev utslag och denutionsbrev med hänvisning till inkassolagen och DIs allmänna råd för inkasso?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 17:27:08
Japp.... men dom skriver att dom inte har några original kopior... de ska jag fråga efter hos Norrköpings kommun (barnomsorg) och
Biblioteket i Norrköping (gamla Vhs-filmer)....??!!!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 17:30:37
Ska jag maila dom & fråga fall de finns några Kopior på Original fakturorna???


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 26, 2011, 17:34:08
hänvisa till inkassolagen och DIs allmänna råd, då de lyder under inkassolagen då det inte rör sig om privatpersoner. att de är skyldiga att delge dig dessa, och att du annars kan komma att anmäla detta till DI och inlämna en stämning mot dem för att förpliktiga dem att lämna ut detta, varvid de kan komma att tvingas betala dina kostnader i målet


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 26, 2011, 17:35:37
har du fått nån sammanställning av utskickade krav och ev utslag i målet?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 17:58:06
jag har inte fått nåt av dom.. dom säger att dom inte har några papper på de??!!

Dom har ju typ försökt att hota mej att lämna in allt till KFM... men när dom märkte att jag typ inte blev rädd för de så la dom ner de direkt....
såå jag vet inte va dom håller på med??!!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 17:59:26
Dum f¨råga kanske men vad är DI förkortning för....
Är inte så insatt i de här.... än ;)Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 26, 2011, 18:23:22
skicka då ett mail med lydelsen jag skrev förut. DI stär för Datainspektionen spm är tillsynsmyndighet för inkassoverksamhet. I deras allmänna råd står detta i början. "Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för
inkassoverksamhet som bedrivs av andra än advokater
eller de företag som står under Finansinspektionens tillsyn
(till exempel banker). Datainspektionen ska bland annat se
till att god sed iakttas i inkassoförfarandet.
Denna skrift riktar sig till den som bedriver inkassoverksamhet,
oavsett om verksamheten är tillståndspliktig eller
inte. Bara den som har kunskap om gällande regler och
Datainspektionens praxis vid tolkningen av begreppet god
inkassosed kan hantera inkassoärenden på ett godtagbart
sätt" så även om det är en avdelning inom kommunen som sköter inkasso ska de följa de regler om inkasso som finns.
Du kan kopiera in följande stycke också som även den är ett utdrag från DIs allmänna råd om  inkasso.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 19:16:44
Tack....  Ska skriva ihop ett mail på direkten till dom.... se vad dom svarar.. att de ska va så svårt att få fram original papprena...
fast de vill dom väl inte eftersom dom är sen 2003....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 26, 2011, 19:20:23
tycker att det viktigaste är att du får del av de påminnelser och utslag som finns, Om det inte skulle vara så att originalfakturena inte finns kvar vill säga. påminnelserna och utslag är ju grunden för om du kan hävda preskr med framgång.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 26, 2011, 19:25:56
mm... och eftersom dom verkar så svåra att ta fram dom så vet dom säkert att dom är preskiberade.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: noctumlux skrivet Oktober 26, 2011, 19:47:44
Dum f¨råga kanske men vad är DI förkortning för....
Är inte så insatt i de här.... än ;)Datainspektionen. Inkassos "övervakare"


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 27, 2011, 09:32:34
Okej :)

Men tänkte på.. dom är ju ett Inkasso bolag ju... visst måste dom ha kopior på fakturorna eller nån slags koll lixom på påminnelserna??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 27, 2011, 12:23:59
Skulle tro att de inte ar ett fristaende inkassobolag, utan en avdelning inom kommunen som skoter dess inkassoverksamhet. Men det har ingen betydelse, sa lange det inte ror sig om en privatperson eller ett dodsbo sa lyder de under samma bestammelser. Sa de ska om inte annat pa din uppmaning snarast besvara dina fragor i arendet. Och alla brev som skickats ska de spara minst i ett halvar. (1ar om de har det pa datasystem), efter att ett arende slutredovisats. Sa sta pa dig.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 27, 2011, 12:50:05
amen va fasen detta är såå sjukt ju...
Fick svar igen från den här Inkasso gruppen och dom skriver så här:

Hej!

Vad gäller orginalfakturor finns de ej hos oss på Inkasso, som vi svarat dig enligt tidigare mail.
Du får då vända dig till respektive enhet för att få ut dessa, i detta fall Utbildningskontoret och Stadsbiblioteket.

Hälsningar

Certifierade krav- och Inkassohandläggare
Norrköpings kommun             

Dom har verkligen inga papper på nåt  :-\  Såå jäkla skumt...
Vad ska jag göra???
De borde ju va så att dom måste ha papper på de ju annars är dom ju verkligen ute & cyklar ju...

Kan man anmäla dom till DI eller...??  För såhär får dom väl inte göra???  Eller??

Är så glad å tacksamm att ni hjälper mej här  :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 27, 2011, 19:08:05
Ska jag höra med biblioteket och barnomsorgen efter fakturor???

Den här inkasso gruppen verkar inte veta så mycke


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: morvin skrivet Oktober 27, 2011, 20:16:08
Dags för polisanmälan! För brott mot inkassolagens §2. så anmäl dem omgående till både polisen och data inspektionen! Jag och några till i forumet backar dig till fullo! Hoppas du oxå tycker att det kan vara trevligt att lära norrköpings kommun att följa lagen...

Jag blir lite hard när jag tänker på skadeståndsläget i detta fal ::)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 27, 2011, 21:09:16
tycker du kan ta fakturor från de avd som hade dem. Men kräv inkassoavd på kopior av de brev som de ska ha sänt samt på utslaget från fogden. Vad gäller anmälan så är jag lite osäker, detta då inkassoavdelningen är en del kommunen, och jag inte finner reglerat i lagarna att inkasso måste ha fakturan hos sig, det enda som sägs är att de ska vara säkra på att fordran är riktig. Och ang delen med att snarast svara på gäldenärens frågor kan ju oxå bli en tolkning om de gjort det genom att de sagt vilken avd du kan få dem från. Polisanmälan tycker jag inte du ska krångla med, då eventuela brott mot inkassolagen och dess tolkning genom DIs allmänna råd isåfall är sådana att de inte har något straffrättslig påföljd. Det enda som kan hända där är att DI ger dem en reprimand. Och Morvin, inkassolagens 2 paragraf, "2 § Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen.
   Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet eller om inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom samma koncern behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.
   Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater. Lag (1999:73)." har så vitt jag kan se inte med detta att göra. Isåna fall blir det 4 § Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. med dess tolkning genom DIs allmänna råd.
om


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 27, 2011, 21:13:37
Visst finns det en möjlighet att få skadestånd om saken skulle tas upp i domstol, men jag är rädd att möjligheten är ganska liten, och då skulle du kunna dra på dig en massa extrakostnader för motsatta sidans kostnader,


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 27, 2011, 21:41:09
Vad du kan göra för att klart visa att du har lagen i ryggen när du begär ut konverationen i ärendet är att be att få kopia av gäldenärsjounalen
Och säger de sig inte ha den så hänvisa till detta. (Fån DIs allmänna råd)
 Inkassobolaget bör föra anteckningar över alla händelser i
ett inkassoärende i en journal eller liknande. Detta främst
för att man utan dröjsmål ska kunna besvara frågor från
gäldenären. Noteringarna är dessutom viktiga för att
inkassobolaget ska kunna göra korrekta bedömningar
av hur ärendet bör handläggas framöver och för att
underlätta Datainspektionens tillsyn.
Skulle de krångla så frågar du om allt kting den därefter, hur många påminnelser, Vilka datum, Vilken adress, Vad stod i varje brev osv.
Därefter när du fått denna går du vidare och begär ut de enskilda breven, anledning får tas allt utifrån vad som står i journalen.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 28, 2011, 08:39:31
heeej  :)

Tack för svaren Morvin & Taxi....

Jag avvaktar lite med polisanmälan då & skriver ihop ett mail se vad dom svarar mej denna gång.
Dom har väl foprtfarande inte ett enda papper tror jag.

Men tycker de verkar en aningens skumt nu faktist att dom inte kan redogöra för nåt :/
Jaja, tack iaf för all hjälp....

Hör av mej sen när jag får ett svar.. ska bli lite intressant faktist.

Ha de gott alla så länge // Frillan


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 28, 2011, 15:46:58
fick svar idag....
Dom skulle skicka papper på de dom skickat ut & underlaget till fogden...


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: kojak skrivet Oktober 28, 2011, 16:38:07
fick svar idag....
Dom skulle skicka papper på de dom skickat ut & underlaget till fogden...
Kolla med utbildningskontoret och stadsbiblioteket om de skickat orginalhandlingar till kommunens inkasso tidigare i veckan (efter din förfågan) möjlightvis.
Kommunen sysslar väl inte med efterkonstruktioner?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 29, 2011, 12:14:47
De kan jag ju göra ja.... men de kommer dom kanske inte att säga att dom gjort till mej....
dom håller säkert varann bakom ryggen,
men jag kan ju fråga å se va dom säger....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 31, 2011, 12:56:13
Hej igen alla....

Jo nu har jag fått en bunt papper från Inkasso-Norrköping.

Det är kopior på utskick från 2003-2011

Sen är det kopior från Kronofogden Utslag 2005.

Men de finns inget papper som jag har skrivit under på....
Jahopp hur tycker ni jag ska göra nu??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 31, 2011, 13:15:08
utslaget är nästan omöjligt att göra nåt åt. finns domar att 1 lösbrev från KF räcker för att man ska anses delgiven. Så då gäller det vad som hänt efter det datum då KF återremmiterade ärendet, Det kan du kolla med KF om om det inte framgår av det du nu fått, (om de begärde exkursion samtidigt som betalningsförelläggande brukar det finnas kvar hos fogden 1 år).
Kolla datumen på påminnelserna, finns det någon 3 års period där färre än 5 brev skickats ut? Är adressen på breven riktiga? (fick du kopior på breven eller bara kopia på datalista ?)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Oktober 31, 2011, 17:30:49


Alltså jag har tittat igenom ordentligt nu & de är ju samma adress på allt....  den adressen som jag står på nu?!!
Jag menar här har jag ju bara bott i 3år...
Så dom fakturorna kan dom ju inte skickat ut till denna adress innan -08 ??!!!

Sen har dom skickat ut 1 faktura om året om man kan lita på datumen.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 31, 2011, 17:42:40
låter riktigt roligt det, då har du ju guldläge att hävda preskr. Men först, skicka ett nytt mail där du ber om samma kopior men att de ska vara bevittnade. Iom att de bevittnar dem så intygar de att de stämmer med originalen.

Sen kan du kolla med KF om vilket datum de slutredovisade ärendet. Då är det bara att kolla hur många brev som skickats till rätt adress efter sluutredovisningen och 3 år framåt, Är det bara en är du i hamn, är det två borde du ha en riktigt bra chans, för att minskaa för varje ytterligare ;)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet Oktober 31, 2011, 17:47:53
ta o skicka ett mail till skattemyndigheten o be om din folkbokföring från 05 till nu också och fogden om allt de har i ärendet


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 01, 2011, 06:50:44

Fasen va gött de känns nu  :)

Skriver ner ett mail nu till dom...... hehe...


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 01, 2011, 13:02:01
Hallå igen....

Blir bara märkligare & märkligare de här....

Ringt till KF..... men..... dom hade inget där på mej angående de Utslaget. Dom slog på både Utslags nr och Mål.nr men fick inte upp
nånting....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 01, 2011, 15:53:34
spännande ;)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Patrik1 skrivet November 01, 2011, 18:59:46
spännande ;)

Nån som skitit i det blå skåpet ser det ut som  ;D ;D


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 02, 2011, 12:58:47
hehe.. japp verkar verkligen som dom skitit i de blå skåpet :D

Har skickat iväg 2 st mail om att jag vill att dom skickar samma kopior fast bevittnar dom.....
men dom kanske förstår själva nu att dom gjort bort sig eller nåt,
för nu svarar dom inte alls :/

Vad tycker ni jag ska göra då??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: noctumlux skrivet November 02, 2011, 14:55:35
hehe.. japp verkar verkligen som dom skitit i de blå skåpet :D

Har skickat iväg 2 st mail om att jag vill att dom skickar samma kopior fast bevittnar dom.....
men dom kanske förstår själva nu att dom gjort bort sig eller nåt,
för nu svarar dom inte alls :/

Vad tycker ni jag ska göra då??

De har en skyldighet att svara. Gör de inte det, så är det bara att anmäla.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 02, 2011, 19:44:04
Okej.... jag ger dom väl den här veckan att svara..... så får vi se....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 12:55:47


Jaha fick visst ett snabbt svar ifrån dom...  så här skriver dom:

Hej,
efter kontakt och svar från Datainspektionens jurist Lisa Johansson behöver inte kopiorna vara bevittnade utan det räcker med utdraget som vi redan skickat till dig.
Därav dröjsmålet på din förfrågan om kopiorna är bevittnade.
Några nya kopior kommer inte att skickas med anledning av ovanstående svar från Datainspektionen.


Med vänliga hälsningar


Certifierade krav- och Inkassohandläggare


Hmm..... nu blev jag lite konfunderad???!!!!

Va händer nu eller vad ska jag göra nu tycker ni??     :o


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 13:52:38
Skriv till juristen pa di och fraga vilket bevisvarde hon anser att obevittnade koior har och vilket lagrum hon grundar detta pa.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 15:24:56

Skickade iväg ett mail nu & frågade efter hennes mail-adress.....

Tack sååå mööööee för eran hjälp här.... utan er hade jag inte kommit nån vart  <3   :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 15:45:49
fan va dom dribblar nu.... frågade om den där människans email adress.... tror ni jag fick den???!!
Nope.. utan email adress till Upplysningen@datainspektionen.se

Ska jag ställa frågan till dom då tycker ni??
Tycker de är märkligt att hon kan blanda sig in i ärendet och inte kunna svara på en fråga sen??! Knäppt ju.....
Tycker dom försöker hålla sig undan hela tiden.. ://   men men.. jag ska inte ge mej!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 15:51:20
Skicka mailet till di. Och pa rubrikraden skriver du att hennes namn
du kan ju i mailet oxa skriva att de uppger att de skickat till di folkbokforing men att det av breven framgar att de inte gjort det och att det ar darfor du vill ha bevittnade kopior sa att de.inte kan andra nagot


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 16:27:14
Oki, tack..... :)
Har mailat henne nu.. får se nu vad jag får för svar....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 17:15:34
Har oxa skickat ett mail till henne. Lagger ut det nar jag kommer hem. Svart att klippa och klistra i en galaxy tab. Eller ocksa e d bara jag som e oteknisk lol


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 17:44:04
Hehe... najs.... Tack :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 19:44:07
Har du skickat mail till skattemyndigheten for att fa dina folkbokforingsuppgifter for tiden fran att skulden uppkom och framat?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 20:03:49

Jag har beställt papper från -05 de va ju då de va nån slags utmätning i ärendet ju, men det är ju borta.... ska jag ringa och ändra
från -03 istället....(de va ju då skulden uppkom).


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 20:11:43
Kan ju racka om du ser att det finns en trearsperiod dar breven skickats dit du bor nu och var folkbokford nan annastans. Och i vilket fall sa lar du ju knappast ha varit skriven pa nuvarande adress tiden fore fogden om du varit skriven pa annan adress ett antal ar efter


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 03, 2011, 20:18:54
På den här adressen som jag bor på nu har jag bott sen-08.
Och det är ju den här adressen dom har skrivit på varje faktura ju... sen -03.

Så enligt deras papper har dom skickat ut alla fakturor till denna adress från -03 då :/


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Patrik1 skrivet November 03, 2011, 20:44:01
På den här adressen som jag bor på nu har jag bott sen-08.
Och det är ju den här adressen dom har skrivit på varje faktura ju... sen -03.

Så enligt deras papper har dom skickat ut alla fakturor till denna adress från -03 då :/

Och får du papper från folkbokföringen att du vart skriven på en annan adress  sen 3 år innan -08  så kan dom stoppa upp sina fodringar där solen inte lyser.  ;D


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 21:30:47
men bäst att kolla datum också, vet ju inte vad som händer om det går till rätten och de visar upp fogdens utslag, men fogden inte hittar det. Bäst vore ju om låt oss säga att utslaget är från 2005-02-11 och du blev folkbokförd på din aktuella adress 2008-02-30. då har ju tre år gått då de skickat till fel adress ;) bättre att inte försöka ifrågasätta utslaget om det inte är nödvändigt ;)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 03, 2011, 21:33:08
mitt mail till DI
Hej. Har hort att du anser att inkasso inte har nagon skyldighet att skicka kopior pa de brev de sager att de sant. Detta gor att vi galdenarer har svart att ta tillvara vara intressen da brevets innehall ar viktigt for att veta om man kan havda att det inte ar preskriptionsbrytande. Har varit med om brev fran inkasso dar det bara star att de ar agare av en skuld, men inget star om vad grunden for fordran ar. Har ocksa varit med om tillfallen da det inte av brevet kalrt framgar att det ar ett inassokrav pa andra satt. Nastan alltid sa framgar det inte av datalistorna om breven ar utformade pa ratt satt. Skulle var intressant att veta vad du grundwr ditt uttalande pa da vi som galdenar har ratt att snarast fa svar pa vara fragor enligt de riktlinjer om god inkassosed som ni sjalva gett ut.
M.v.h


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 04, 2011, 15:04:18

hehe, de va bra skrivet Taxi1963  :)  Har du fått nåt mail tillbaka..? Jag har inte fått nåt svar...

Däremot har jag fått från Folkbokföringen...
Har bott på den här adressen sen 09-06-28 och de är ju den här adressen som står på varje faktura.
Utslaget är från 05-04-06....


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 04, 2011, 15:22:27
Inget svar an, men de kan ju ha ledigt idag da det ar dag fore helgdag. Da borde du ju utan problem kunna havda preskription, da det ju ar 4ar som de skickat ev paminnelser till fel adress. Skicka ett mail dar du havdar detta. Men spar breven sa du kan visa dem for fogde o tingsratt om de skulle krangla.
Typ: jag havdar att dessa skulder ar preskriberade da ni under perioden fran. till sager att ni skickat paminnelser till "aktuell adress" men jag har bott och varit folkbokford pa "gamla adressen."
Skulle ni valja att trots detta ga vidare med saken kommer anmalan att lamnas in till Datainspektionen da ni enigt lag inte far forsoka inkassera skulder som ni ar medvetna om att ar preskriberade. M.v.h. Ditt namn


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 04, 2011, 18:03:17
Ja för enligt dom så har dom ju skickat ut allt till den adressen jag bott på nu ju, eller hur??
Så jag fattar de här rätt.
Och jag har varit skriven på en helt annan ju innan 09..... Visst menar du så Taxi1963?

Men jag skriver ihop ett mail.... men jag skickar de först en gång till dej Taxi1963 fall de e okej, kan väl du kolla fall de är nåt
jag ska tillägga :D


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 04, 2011, 18:05:03
precis vad jag menar ;)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 07, 2011, 12:54:28
Fick precis ett goddag yxskaft svar pa mitt mail till juristen pa di. Skickat ett fortydligande pa min ursprunliga fraga


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 07, 2011, 18:28:29
Fick ett svar oxå.. såhär skrev hon till mej :

Hej,

 

Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt inkassolagen. En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso är inte inkassoåtgärder. Hur ett inkassokrav ska vara utformat framgår av inkassolagen (5§). Den som bedriver inkassoverksamhet bör bevara alla handlingar som har upprättats i form av kopior eller att det är möjligt att framställa utskrifter som är identiska med de handlingar som har skickats till gäldenären minst sex månader efter ärendet har avslutats.

 

Huruvida ett en kopia på ett inkassokrav ska vara vidimerat eller inte är inget som stadgas i inkassolagen. Det är i så fall upptill borgenären att bistå dig med detta. Tvister mellan gäldenären och borgenären/inkassoföretaget kring huruvida en fordran är riktigt/preskriberad eller inte avgörs av allmän domstol. Datainspektionen har ingen möjlighet att bistå vid eller avgöra sådana tvister.

 

Har du klagomål på företaget eller hur ett klagomål är utformat är du välkommen att skicka in ett klagomål till Datainspektionen. Se http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

 

 

VänligenTitel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 07, 2011, 18:30:24
Den som bedriver inkassoverksamhet bör bevara alla handlingar som har upprättats i form av kopior eller att det är möjligt att framställa utskrifter som är identiska med de handlingar som har skickats till gäldenären minst sex månader efter ärendet har avslutats.

???!!!!!!

Jaaa, dom kopiorna jag fick är ju inte identiska iaf!!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 07, 2011, 18:30:34
Iiiih


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 07, 2011, 18:31:32
felo tråd, glöm det


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 07, 2011, 18:34:56
Här är mitt mail till henne från idag.
For att fortydliga mig, ett inkassobolag har skrivit att de efter kontakt med dig fatt veta att det racker med att de skickar ett registerutdrag till galdenaren, och att denne inte har ratt att efterfraga annat material.
I detta arende sa hade de redan skickat kopior pa breven, det visade sig da att dessa brev var adresserade till fel adress.(inte den adress dar personen var folkbokford), galdenaren efterfragade da bevittnade kopior av dessa brev, da bevittnade har ett hogre bevisvarde, men efter ditt rad vagrar de skicka detta.
Din installning att de bara behover skicka registerutdrag innebar att var bevissituation som galdenarer forsvaras, och darfor fragar jag mig vad du grundar denna asikt pa?
Vidare fragar jag mig om du da menar att vi som galdenarer alltid maste driva civilrattsliga mal for att fa ta del av inkassobolagens handlingar i ett arende?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 07, 2011, 18:49:39
Hehe gött Taxi1963.......  ;D Få se vad dom har å säga nu....

Jag skrev ner ett mail & skickade till Inkasso bolaget nu oxå... så som du skrev att jag skulle skriva....
Så får vi se vad jag får för svar av dom.
Dom har ju gjort ett kraftigt fel iaf, med adresserna å de här... hoppas dom inser de själva nu :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 07, 2011, 18:50:39
håller tummarna  :D


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: nene skrivet November 07, 2011, 19:50:37
Jag väntar också med spänning, "frillan"    Jag har också fått mycket hjälp här på forumet, se tråden "
Juridikhjälpen  "   Hoppas det nu går bra för dig  ;)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 08, 2011, 13:33:55
Har varit & läst på din sida nene & Stoooort grattis till Seger och bra kämpat!

Men va fan va lack jag blir nu då.... fick svar från Inkasso gruppen nu efter jag mailat dom igår.
Läs detta Taxi1963

Hej,
kopiorna du begärt har skickats till Östraekhultsgatan  medan varje enskilt inkassokrav är skickad till den folkbokföringsadress du hade vid varje akuellt tillfälle breven skickades vilket du fick svar på i första mejlet." Gällande ärende xxx har du fått sju brev från oss och gällande ärende xxx har ni fått 12 brev sammanlagt, till gällande adress enligt uppdaterade adressregister."


Med vänliga hälsningar.

alltså dom är ju helt ute å cyklar ju. Den adressen dom skriver där Östraekhultsgatan.. hmm.. där har jag aldrig bott ens tror inte ens de finns nån sån gata i denna stad...

Och kopiorna jag fick hem skickade stog de ju samma adress på alla ju....
herreguu de verkar inte som dom vet ett skit (ursäkta) va dom håller på med :-\

Vad tycker ni jag ska göra nu?!
Känns ju helt onödigt å hålla på å maila dom ju....
 sen tänkte jag på... dom drog ju in KF i ett av mailen i början av våran kontakt...
jag menar allt är ju nerlagdt på KF ju... som dom borde veta om ju....
får dom verkligen hota med det då??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: noctumlux skrivet November 08, 2011, 14:17:16
Har varit & läst på din sida nene & Stoooort grattis till Seger och bra kämpat!

Men va fan va lack jag blir nu då.... fick svar från Inkasso gruppen nu efter jag mailat dom igår.
Läs detta Taxi1963

Hej,
kopiorna du begärt har skickats till Östraekhultsgatan  medan varje enskilt inkassokrav är skickad till den folkbokföringsadress du hade vid varje akuellt tillfälle breven skickades vilket du fick svar på i första mejlet." Gällande ärende xxx har du fått sju brev från oss och gällande ärende xxx har ni fått 12 brev sammanlagt, till gällande adress enligt uppdaterade adressregister."


Med vänliga hälsningar.

alltså dom är ju helt ute å cyklar ju. Den adressen dom skriver där Östraekhultsgatan.. hmm.. där har jag aldrig bott ens tror inte ens de finns nån sån gata i denna stad...

Och kopiorna jag fick hem skickade stog de ju samma adress på alla ju....
herreguu de verkar inte som dom vet ett skit (ursäkta) va dom håller på med :-\

Vad tycker ni jag ska göra nu?!
Känns ju helt onödigt å hålla på å maila dom ju....
 sen tänkte jag på... dom drog ju in KF i ett av mailen i början av våran kontakt...
jag menar allt är ju nerlagdt på KF ju... som dom borde veta om ju....
får dom verkligen hota med det då??

Att hota med åtgärder som man sedan inte fullföljer är otillbörlig inkassoåtgärd.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 08, 2011, 14:25:54
menar du att dom inte får göra så Noctumlux?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 17:41:17
till att börja med, skickades kopiorna ett och ett i brev med fönster så att adressen på breven var den som syntes,  eller alla i ett kuvert som var adresserat på utsidan till din adress?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 18:47:48
Om du fick kopiorna tillsammans i ett brev tillsammans med datalistor o dyligt så skulle jag skriva något sånt här.
Enligt Datainspektionens allmänna råd om inkassoverksamhet vilket tillsammans med inkassolagen är de föreskrifter ni har att följa ska citat: Därför bör alla handlingar som har upprättats av den som bedriver inkassoverksamhet bevaras i form
av kopior eller vara möjliga att framställa som utskrifter som är identiska med de handlingar som har skickats till
gäldenären under minst sex månader efter det att ärendet har avslutats. Med bevarande av handling avses inte
nyskapande.

Då de skriver identiska med de handlingar som skickats utgår jag från att den adress som står på brevet är densamma som den adress som ursprungligen stod där. Därmed hävdar jag att inga påminnelser nått mig under tiden 2******* - 2********.
Om ni skulle anse annorlunda måste ju detta innebära att ni menar att breven inte stämmer överens med de ursprungliga, och då anser jag att fordran är tvistig och därför skall avgöras av tingsrätt.
I sådant fall kommer även anmälan till Datainspektionen at inlämnas.
M.vh. **********


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 09, 2011, 07:11:15
Jag fick alla kopiorna skickade i ett brev... men varje kopia som låg i brevet va adresserat till denna adress som jag bor på nu.
Och de stämmer ju inte alls ju :/

Japp men jag skriver iväg ett mail till dom :)

Sen tänkte jag på skulle de bli Tingsrätt av allt... måst jag skaffa mej en advokat å så?!!

Tack åter igen Taxi1963 & ni andra för all hjälp & stöttning :)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 09, 2011, 13:31:23
Har fått ett mail oxå av nån på IT- enheten.... Såhär skriver hon....

Hejsan!


Skickar här 4 st fakturakopior enligt efterfrågan.
Tyvärr är det fakturor som ställdes ut i vårt gamla system så det går inte att få fram bättre kopior på dem än såhär, men hoppas de är till någon hjälp.Vänliga hälsningar

Så himla dålig ursäkt.... Vadå ställdes ut i vårat gamla system??!!!!


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 15, 2011, 08:12:15
Hej igen...

Jo jag skrev ju till Inkasso att fodran är tvistig osv.  men jag har inte fått nåt svar av dom.....
Ska jag skicka iväg samma igen...
eller e de dags för en anmälan kanske till DI??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 16, 2011, 22:01:47
Hej igen  :)

Hur ska jag gå tillväga om jag vill anmäla de här till DI??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: nene skrivet November 16, 2011, 22:29:48
Ring !!  Det gjorde jag,idag! Pratade med Håkan Meurling,chef på datainspektionen och insatt i alla " inkassoärenden....Jättebra att prata med ! Kram nene !


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 17, 2011, 09:43:05
Tack Nene <3

Ska förbereda mig till nästa vecka till min lilla tjej e frisk och man kan prata ostört :)

Kramis...


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 17, 2011, 09:47:42

Oj hade visst fått ett mail idag... så här skrev dom :

Hej, se tidigare svar du fått via mejl på dina frågor.
Hävdas att Norrköpings Inkasso följer Datainspektionens anvisningar och inkassolagen samt att varje enskilt brev är skickat till din dåvarande folkbokföringsadress eftersom adressen uppdateras automatiskt via SPAR innan varje utskick.
Vid omutskriften som du begärt är dock adressen ändrad till din nuvarande folkbokföringsadress men övrigt innehåll i breven är identiskt med dess ursprungliga.


Med vänliga hälsningar


Hmm.... men om jag begär kopior.. visst måste dom skicka kopior på Original fakturerna....?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: noctumlux skrivet November 17, 2011, 11:15:01

Oj hade visst fått ett mail idag... så här skrev dom :

Hej, se tidigare svar du fått via mejl på dina frågor.
Hävdas att Norrköpings Inkasso följer Datainspektionens anvisningar och inkassolagen samt att varje enskilt brev är skickat till din dåvarande folkbokföringsadress eftersom adressen uppdateras automatiskt via SPAR innan varje utskick.
Vid omutskriften som du begärt är dock adressen ändrad till din nuvarande folkbokföringsadress men övrigt innehåll i breven är identiskt med dess ursprungliga.


Med vänliga hälsningar


Hmm.... men om jag begär kopior.. visst måste dom skicka kopior på Original fakturerna....?

Ja.
Jag kallar deras metod för efterhandskonstruktion.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 17, 2011, 14:49:32
Ja fult gjort..... :/
Ska samla mod i helgen å ringa han på DI på måndag :))

Tack för all hjälp alla ni <3


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Mimosa skrivet November 18, 2011, 10:51:04
Ring !!  Det gjorde jag,idag! Pratade med Håkan Meurling,chef på datainspektionen och insatt i alla " inkassoärenden....Jättebra att prata med ! Kram nene !

Menar du allvar att denna Meurling var jättebra. Han är polisanmäld för att just det inte gör sitt jobb.


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet November 18, 2011, 13:11:06

Oj... okej är de så??

Hmm.. nån som vet nån bra som man kan ringa till :) ?


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet December 08, 2011, 09:59:54
Hej igen...

Har äntligen pratat med DI nu... men tyckte inte dom var till så mycke hjälp.... hmm... de hon sa var att jag skulle bestrida denna fodran till inkasso...
så gör dom anmälan till Domstolen... stämmer det?!!
Eller hur går jag till väga??


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: frillan skrivet Januari 03, 2012, 16:19:30
Hej på er alla & god fortsättning!!

Nu ska jag ta tag i detta igen.... Blir en anmälan till DI och en stämning nu fall de inte blir preskiberat...
No more mrs nice girl ;) hehe....

Maila dom nyss så får vi se vad jag får för svar imorgon =)


Titel: SV: Hjälp,hur gör jag nu??
Skrivet av: Bigswede99 skrivet Januari 03, 2012, 22:10:39
Beundrar ditt engagemang, tror inte så många hade pallat detta.
Men som sagt, håll ut!
Du har ju alla chanser att vinna detta.