Fattiga Riddares forum

Fattiga Riddares forum => Preskription => Ämnet startat av: Dan skrivet Januari 16, 2011, 12:43:30Titel: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Januari 16, 2011, 12:43:30
Hej.  Jag har tack vare detta forum lyckas ta tag i mina skulder och fått en hel del preskriberat så ett stort tack till er alla från mig.
Jag har bara sökt info på forumet tidigare så detta blir mitt första inlägg.
Jag har sökt en hel del om mitt dilemma men har inte hittat nåt trots att det handlar om CSN som det finns en hel del trådar om.

Jag har i dagarna här fått en årsredovisning från CSN och jag har tre skulder till dem. Två är återkrav och ett "vanligt" studielån.
Dessa skulder uppkom 1995 och 1996.

Jag har inte deklarerat någon inkomst sedan dess så ingen delbetalning har gjorts eller krävts från deras sida på det "vanliga" studielånet.
Dem skickar bara en årsredovisning en gång per år där det står att jag inte behöver betala nåt på denna skuld.

Återkravet antar jag har varit inne hos KF men jag har inte en aning om när i sådant fall. (inte de senaste 5 åren åtminstone)
Men det lär nog finnas ett betalningsföreläggande från tidigare.

Nu till mina funderingar:

Har sett i forumet att återkrav klassas som E-mål, innebär det att dessa kan preskriberas på tre år?
Går det att hävda preskription fast det finns ett gammalt BF?
Läste på forumet att ADMIN skulle gå till rätten ang. presk på återkrav, hur gick det?

Eftersom det "vanliga" studielånet aldrig har påbörjats att betala på och aldrig varit hos KF och det enda de skickat ut är en årsredovisning per år.(som jag inte fått)
Kan den då anses vara preskriberad?

//Daniel


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Admin skrivet Januari 16, 2011, 21:14:50
Har sett i forumet att återkrav klassas som E-mål, innebär det att dessa kan preskriberas på tre år?
Går det att hävda preskription fast det finns ett gammalt BF?
Läste på forumet att ADMIN skulle gå till rätten ang. presk på återkrav, hur gick det?

Eftersom det "vanliga" studielånet aldrig har påbörjats att betala på och aldrig varit hos KF och det enda de skickat ut är en årsredovisning per år.(som jag inte fått)
Kan den då anses vara preskriberad?

//Daniel
Välkommen hit Daniel!

Ja, "e-mål" preskriberas efter tre år och återkrav bör räknas dit. Däremot "normal" återbatalning av CSN-lån är det tio års preskribering på.

Det stämmer att jag vill ta ärendet till domstol, och jag väntar fortfarande på att CSN ska dra det den vägen.
Men av någon orsak drar dom ut på tiden för det och vill gärna prata bort det när man ringer dit och kräver det.....
Undrar varför? Vet dom att dom förlorar då kanske? :-\

När det gäller "det vanliga" studielånet så kan det vara preskriberat om det gått tio år från det att fordran förföll till betalning.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Januari 17, 2011, 13:23:15
Tack för välkomnandet och det snabba svaret.  :)

Ja, de låter nästan som att dem är rädda för att förlora..... men vad händer medans då? de har inte skickat det vidare till KF?


Citat
Ja, "e-mål" preskriberas efter tre år och återkrav bör räknas dit. Däremot "normal" återbatalning av CSN-lån är det tio års preskribering på.

Det är alltså inte ett solklart E-mål, om  jag förstår dig rätt?  Hur kan man försöka påvisa det?

Citat
När det gäller "det vanliga" studielånet så kan det vara preskriberat om det gått tio år från det att fordran förföll till betalning.

Det jag inte förstår är när en sån här fordran förfaller. De har ju som sagt inte begärt nåt tillbaks på lånet förens nu 2011 men lånet är taget 1995  ???


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: apebastardwife skrivet Januari 17, 2011, 16:42:27
Hur får man en skuld preskriberad? Hur gammal måste den vara?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: noctumlux skrivet Januari 17, 2011, 17:19:44
Hur får man en skuld preskriberad? Hur gammal måste den vara?
Gällande skuldernas ålder:
http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=4447.msg40546#msg40546

En skuld blir preskriberad per automatik ifall preskriptionsbrott inte sker.
Inkasso hävdar i sin tur att en skuld aldrig är preskad eftersom de alltid skickar sina brev i god tid ::) och därmed orsakar preskriptionsbrott.

Om du tycker att ett skuld är preskad (se tiderna i länken ovan), så bestrider du den helt enkelt när inkasso skickar sina brev.
Det är upp till dem att bevisa att avbrott har skett. Kan de inte göra det, så kan de inte göra ett skit.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Januari 22, 2011, 14:21:58
Tänkte bara skriva att jag bestämt mig för att bestrida återkraven och betala det vanliga studielånet.

Nån som vet om man skall skicka bestridan till en speciell adress?

//Daniel


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: noctumlux skrivet Januari 22, 2011, 17:47:43
http://www.csn.se/kontakta-oss/skicka-brev

Citat
Skicka brev till oss

Här hittar du adresser till CSN samt information om vart du ska skicka ditt brev.

De flesta brev, exempelvis ansökningsblanketter eller kompletteringar, ska skickas till vår centrala postservice i Strömsund:

CSN Postservice
833 81 Strömsund

CSN är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss, via såväl vanlig post som e-post eller fax, blir en allmän handling som registreras och sparas i vårt diarium. CSN skickar normalt inte tillbaka original som du sänt till oss. Däremot kan du få en kopia av det inskannade originalet.
Brev till våra kontor

Vissa brev ska skickas direkt till något av våra kontor eller enheter. Då står det på dokumentet vart du ska skicka det. Här hittar du postadresserna.

Vilket kontor eller vilken enhet vill du skicka brev till?

Här ser du några områden där du ska skicka brev direkt till ett kontor eller en enhet:

Återbetalning. Gäller enbart blanketter där det står att de ska skickas till ett särskilt CSN-kontor.

Hemutrustningslån. Gäller alla ärenden. De ska skickas till enheten för utländska medborgare.

Svenskt studiestöd för utländska medborgare. Gäller de flesta ärenden. De ska skickas till enheten för utländska medborgare. Undantag är blanketterna som heter "Ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd" och "Personuppgifter för dig som är utländsk medborgare". Dessa ska i stället skickas till vår centrala postservice i Strömsund.

Överklaganden. Gäller ärenden om studiehjälp, studiemedel och återbetalning samt beslut om återkrav. De ska skickas till det CSN-kontor som vi meddelar i ditt beslut.

Rg-bidrag. Alla ärenden som rör Rg-bidrag ska skickas till CSN-kontoret i Örebro.

Teckenspråksutbildning (TUFF). Alla ärenden som rör TUFF-ersättning ska skickas till CSN-kontoret i Örebro.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Januari 22, 2011, 18:23:36
Tack noctumlux.
Jag har redan kollat där men förstår inte riktigt vart det skall skickas då det är en bestridan pga preskription,
men jag får ta och skicka det till överklaganden. Lär väl hamna rätt i slutändan.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Februari 24, 2011, 19:06:58
Nu har det gått ca en månad och under denna tid så har jag fått bort en skuld från intrum justitia så det är bra :)

Men nu behöver jag hjälp.

Har ju fått svar från CSN där de hävdar att det är 10års presk på återkravet.
-Hur argumenterar jag för att påvisa att det är 3års presk?

De hänvisar också till en dom (ÖÄ 2441-07) och skriver
"Hovrätten för skåne och blekinge bedömde den 1 april 2008 i ärende ÖÄ2441-07 att om CSN under en period har sänt ett flertal försändelser i form av årsbesked till en person och CSN har använt en giltig adress till personen och årsbeskedet inte kommit i retur till CSN är möjligheten att inte åtminstone något av breven kommit fram till låntagaren försumbar och att preskriptionsavbrott därmed bör anses ha skett."
 
-Är detta verkligen sant? är det nån som har sett denna dom eller har nån länk till den?

Har läst nånstans här på forumet att om en csn skuld varit hos kronofogden viss länge och sedan returnerats till csn så kan de inte skicka in det till kronofogden igen. Är det samma sak för återkrav.


Det känns som att detta kanske var lite stort för mig, så ja uppskattar verkligen all hjälp jag kan få.

//Daniel


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet Mars 06, 2011, 14:05:34
Hej igen.

Nästan bara jag som skriver här ;D

Tiden tar snart slut då jag måste svara till CSN så jag behöver verkligen hjälp.

Det jag dessvärre bara har hittat är inte nåt som gynnar mig om jag tolkar detta rätt.

citat:
Enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) är den allmänna preskriptionstiden 10 år. Av andra stycket i nämnda paragraf framgår att preskriptionstiden endast är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

I det här fallet avser fordran ersättning för övertrassering av ett inlåningskonto, som använts i samband med köp av värdepapper. Enligt hovrättens uppfattning kan en sådan fordran inte jämställas med en lånefordran, som omfattas av den treåriga preskriptionstiden (prop. 1979/80:119 s. 91), utan är snarare att se som en fordran på ersättning på grund av avtalsbrott. Fordran faller således utanför preskriptionslagens definition av en konsumentfordran, vilket innebär att den omfattas av den allmänna preskriptionstiden på 10 år.
slut citat.

Är det samma på återkrav då?  alltså avtalsbrott?

Ingen som vet nån dom eller nåt som jag kan hänvisa till där man säga att det bör vara tre års presk på återkrav?


Tackam för alla tips och all råd jag kan få.
//Daniel


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: avcobe skrivet Juni 10, 2011, 23:54:02
Hej
Det var jag som dom försökte kontakta i ärendet  ÖÄ2441-07. Dom skickade sina brev till fel adress, till och med till fel land under en tre  och ett halvt års tid.  Jag har fullt bevis att jag bodde på en helt annan adress efterson jag har huslån med bank-data osv angående min riktiga adress. Dom har skickat sina meddelanden till helt fel adress under mer än tolv år, men ändå vägrar dom att acceptera att mitt studielån är preskriberat. Jag håller på och överklaga ännu en gång, så vi får se vad som händer...


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 08, 2011, 21:24:54
Jaha då var det dags igen då :/

Jag har som sagt bestridit återkraven och fått till svar att CSN inte anser att det är preskriberat.
Nu några månader senare kommer det krav från kronofogden det gäller återkravet från CSN.

Hoppas att någon kan hjälpa mig att få klarhet i några frågor ang. detta.

Det finns ett betalningsföreläggande från 1997 sen är det bara deras årsrapporter som jag inte har fått pga olika anledningar, ingen har dock gått i retur.-- Jag kan väl hävda preskription fast det finns ett betalningsföreläggande?

Kronofogden gjorde en utmätning på mig 2006 (inga tillgångar) då ingick tydligen denna skuld där, utan min vetskap -- är det preskriptionsavbrytande?

Admin skrev tidigare att skulden bör anses som E-mål. -- Bör jag hävda det i ett ev. överklagande?

Tips på hur jag kan formulera mig till kronofogden om att denna skuld har jag redan bestridit och den är väl då tvistig så CSN bör ta detta via  TR.

Tack på förhand
//Dan


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 21:32:48
då riksdagen ändrat preskriptipnstiden på studiemedel till 25 år så lär du tyvärr få svårt att hävda preskription, och dessutom är både utslag och exekutiv åtgärd från KF preskriptionsbrytande åtgärder.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 21:41:23
Var kanske lite snabb där, om skulden preskr före 1 juli 2011 så gäller 10 års preskr. men likväl så finns juproblemet med fogdens preskr brytande åtgärder


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 08, 2011, 21:45:48
Tack för snabbt svar.

Att hävda att det är 3 års presk på återkrav då de bör anses vara E-mål då?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 21:47:29
tyvärr, saxat från lagen
21. En fordran som avser återbetalning av studielån eller studiemedel eller
återkrav av studiestöd som har lämnats enligt studiestödslagen (1973:349)
preskriberas tjugofem år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts
dessförinnan. Detta gäller dock endast om fordran inte har preskriberats före
den 1 juli 2011.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 08, 2011, 21:51:36
Den är preskriberad före den 1 Juli 2011

Jag vill mena att den preskriberades mellan 29/1-1998 och 4/10-2006


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 22:02:38
Detta är bara min högst personliga åsikt, om nån har en annan så för gärna fram den.
Jag tror att det blir svårt att hävda preskr om även återkravet var hos fogden 2006, detta då riksdagen i åtminstone den nya ändrade lagen vad gäller preskr har samma, 25 år, preskriptionstid för återkrav som för förfallna betalningar, och att det finns en stor risk att 10 årspreskr gäller före datumet de skriver.
Skulle detta inte varit hos fogden 2006 så kommer ju frågan om presk avbrott skett genom att de sänt ut årsbesked och påminnelser. Då är numera bevisbördan överlagd på dig, att du ska kunna uppge en sannolik orsak till varför de inte nått dig.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 08, 2011, 22:10:05
Ok, snöade in mig i det som Admin skrev om att skulden bör anses som E-mål  och då ha en presktid på 3år  :-\

Orsak till varför jag inte fått breven finns.

Tack för att du delar med dig av din kunskap  :)


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 08, 2011, 22:22:05
Tror att detta är det underlag som tyvärr talar mot 3 års preskr. Från förarbetena till preskr lagen.
Detta gäller dock bara om det offentliga organet kan anses ha handlat i egenskap av näringsidkare. Är det fråga om en fordran som härrör från ren myndighetsutövning är inte bestämmelserna om treårspreskripflon flll-lämpliga. Sålunda är exempelvis statens fordringar på återbetalning av studiemedel och bostadslån underkastade den allmänna tioårspreskrip­tionen i den mån inte särskilda preskriptionsbestämmelser gäller
Om nån har ett antal timmar över för att bli bra på preskr lagen, läs detta, men det är mkt. Om det inte finns hd-dom, hr-dom så är det detta som ska tolka lagen.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=G303119


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 10, 2011, 11:57:02
Nån som vet om CSNs kravenhet lyder under Inkassolagen (1974:182) ?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Taxi1963 skrivet November 10, 2011, 14:17:03
Ja. Det ar bara privatpersoner som driver in sina egna fordringar, (och dodsbon, dar den dode var privatperson nar skulden uppkom), som inte omfattas av lagen. Se forsta paragrafen i lagen


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 13, 2011, 22:56:38
Låt oss säga att jag bestrider till KF då skickar dom det vidare till CSN som i sin tur svarar till KF och KF då bestämmer att fordran skall indrivas trots min bestridan.

Kommer indrivningen att verkställas även om jag då  överklagar till tinget eller går det på annat vis hindra indrivningen tills allt är klart?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: ivkej skrivet November 14, 2011, 09:29:56
Om KF besluter om indrivning verkställas den, men de betaler inget till CSN för än din överklagan är behandlat i Tingsrätten.
Om du vill stoppa indrivningen under överklagningstiden, måste du begära inhibition.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 14, 2011, 16:42:34
Ok, och inhibition begär jag i min ansökan till TR eller skall man skriva det i bestridan?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: ivkej skrivet November 14, 2011, 18:05:49
Inhibition begär du i din överklagan till tingsrätten.


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet November 14, 2011, 21:25:42
Tack för all hjälp :)

Har klippt och klistrat från lite olika delar i forumet och fått ihop denna text.

Bestridande om förpliktigande att betala


Skuldnummer: ******-**/****
Undertecknad bestrider yrkandet i sin helhet, och anser att yrkandet är preskriberat enligt Preskriptionslag (1981:130) vilket är en inställning som även CSN uttryckligen i brev fått från undertecknad. Undertecknad erinrar om att kravet på betalning inte skall verkställas då fordran är tvistelig 4-12 §§ Inkassolagen (1974:182)

Anledningen till att undertecknad hävdat preskription är att brev med preskriptionsbrytande innehåll inte kommit denne till del under perioden 29/1-1998 tom 4/10-2006 då han inte alltid varit bosatt på den adress där han varit mantalsskriven och GÖTA HOVRÄTT T 224-10 bör således tillämpas.

Observera att då det handlar om ett återkrav på felaktigt utbetalt belopp så bör den ses som  ett enskilt mål.


Ser det bra ut ? tips på nåt att tillägga?


Titel: SV: Är det nån idé att bestrida?
Skrivet av: Dan skrivet December 28, 2011, 19:17:39
Förlust mot KFM men det var ju inte oväntat direkt.

Försöker dock förstå en del av presk.lagen och det gäller.

"5 § Preskription avbryts genom att
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698).

7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas.
   Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas.
   Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång."

Säg att jag får ett betalningsföreläggande 1996 (tio års presk.) jag betalar inte så de skickar till KFM 1998 (tio nya år) jag betalar inte så de skickar till KFM igen 2006. Blir det tio nya år eller går man då efter det som står i paragraf 7 (markerat i rött) ?