Vi släpper en bok under vintern 2017/2018

Vi släpper en bok under vintern 2017/2018

Just nu slutförs skrivandet av en enklare handbok för att Du som är skuldsatt ska kunna förstå juridiken, uttrycken samt kunna agera med bestridanden, överklaganden etc. Mer info inom kort!

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *