Sidor: [1]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Ställningstagande avseende beloppsgränser, överskott m .m  (läst 2767 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Admin
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 3977« skrivet: Oktober 22, 2008, 00:20:42 »

http://www.kronofogden.se/rattsinformation/rikskronofogdensochprocessagarnasstallningstagande/nr2008ind.4.5cbdbba811c9a768f0c80004527.html
Citat
Nr 20/08/IND - Processägarens ställningstagande avseende beloppsgränser, överskott m .m

Dnr 801-678-08/121                                  2008-09-30
 
   


1       Ställningstagande
 
Kronofogdemyndigheten ska utbetala belopp som överstiger 25 kronor.
 
Överskott, som uppkommer vid inbetalning som avser löneutmätning och där det endast finns mål där avitiden inte passerats vid avdragstillfället, ska återbetalas till gäldenären.
 
Överskott, som uppkommit i samband med egen inbetalning och som avser betalning i visst mål, kan krediteras i andra mål där avitiden passerats.
 
Belopp som inte kan antas utbetalas inom två veckor ska göras räntebärande om beloppet överstiger 3000 kronor.
 

 
Sven Kihlgren
Processägare
 


 
2      Bakgrund, frågeställning och syfte
 
Fyra frågeställningar behandlas i detta dokument:
 

1. Vilket är det lägsta belopp som ska utbetalas?


2. Hur ska överskott i samband med löneutmätning hanteras?


3. Hur ska överskott som uppkommit via egen inbetalning i visst mål hanteras?


4. Ska det finnas en beloppsgräns för att medel ska göras räntebärande?

       
Ovanstående frågor har uppmärksammats i arbetsgruppen för medelshantering. Hanteringen av dessa är inte enhetlig mellan avdelningarna. Arbetsgruppen efterlyser ett ställningstagande från PÄ.

3       Kronofogdemyndighetens bedömning   

3.1      Utbetalningsgräns
I UB 13 kap20 a§ finns en regel som innebär att KFM inte behöver utbetala belopp som understiger 25 kronor.
 

Kronofogdemyndigheten anser att belopp överstigande 25 kronor ska utbetalas.

 


3.2      Överskott vid löneutmätning
 
Förmånsrätt för borgenär infaller när löneutmätnings-beloppet förfaller till betalning, d v s vid avdragstillfället.
Kronofogdemyndighetens bedömning är att överskott som avser löneutmätning ska återbetalas till gäldenären i de fall där det endast finns mål där avitiden inte passerats via avdragstillfället. 

 
I de fall där det finns nya mål där avitiden passerats men som inte ingick i löneutmätningsbeslutet vid avdragstillfället kan överskott utmätas av behörigt verkställighetsteam.


3.3      Överskott efter egen inbetalning i annat mål
 
Kronofogdemyndighetens bedömning är att medel ska krediteras i mål där avitiden passerats när det gäller överskott som uppkommit p g a inbetalning i annat mål. Överskottet ska således i sådana fall anses som direkt utmätt.
 
I övriga fall ska beloppet återbetalas till gäldenären eller formellt utmätas.
 
Finns fler än ett mål där avitiden passerats bör en proportionell fördelning av överskottet ske mellan dessa.

3.4      Insättning på Girokapitalkontot
 
Enligt utsökningsförordningen (UF) 13 kap 1 § ska belopp göras räntebärande i de fall utbetalning inte kan ske inom två veckor.
 

Kronofogdemyndighetens bedömning är att belopp överstigande 3000 kronor ska sättas in på Girokapitalkontot om utbetalning inte kan antas ske inom den tiden som anges i UF.

 
Beloppsgränsen på 3000 kronor motiveras med att  transaktionskostnaden för insättning av mindre belopp på Girokapitalkontot i regel är större än den ränta som erhålls.   
 

 

Skriv ut
Lyssna
 

Sidan uppdaterades: 2008-10-15
Loggat
Sidor: [1]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: