Sidor: 1 [2]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Vad tycker du att media ska granska???  (läst 24277 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
larses60
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 923


« Svara #15 skrivet: December 03, 2012, 17:41:32 »

Men dåså Marthina, då vet vi här att du inte tappat intresset, skönt att höra/läsa. Granskande journalister som vill publicera är vi inte bortskämda med precis.
Loggat
biggin
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 2


« Svara #16 skrivet: December 15, 2012, 20:33:59 »

Hej kan du göra något av detta? Givetvis kommer jag inte att vara anonym om media vill granska - är bara så trött på att lämna ut mig till människor som jag tror kan hjälpa - bara för att bli besviken igen.


Till Efterlyst, 2012-11
Hej. Någon stal min identitet 2007, flyttade mig till Danmark och hittade på att jag arbetat där under 10 år och tog olika krediter på runt 300000 kr med hemska ränteökningar. Jag har bevis från svenska skatteverket att jag aldrig varit ut flyttad och danska myndigheten begrep inte hur det hela gått till. Jag polisanmälde att jag utsatts för bedrägeri men utredningen lades ned pga att brottet var begånget i annat land. Mina barn, föräldrar, syskon och vänner kan vittna om att jag varken bott eller ens vistats i Danmark under perioden krediterna tecknades. Lånehandlingarna är underskrivna med mitt namn som snarlik signatur men även med signaturer som vem som helst ser är förfalskade. Trots alla dessa och många fler bevis på min oskuld och att jag faktiskt är offret har jag blivit fälld i tingsrätten och efter överklagan inte beviljats prövningstillstånd i hovrätten. Jag är medveten om att detta inte är ett tips men jag måste få hjälp men vet inte hur. Jag har skrivit till uppdrag granskning, till dagstidningarna, försökt vädja till Leif Silbersky osv men tydligen är det inte intressant med en vanlig människa som blivit bedragen av både kriminella och det svenska rättssystemet. Snälla hjälp mig innan jag går under. OBS! Allt material och handlingar finns. Med förhoppning om svar snarast och vänlig hälsning - än har jag inte hört något.....

OBS! Jag skickade med nedanstående överklagan.


ÖVERKLAGANDE gällande dom meddelad vid tingsrätten i Lund 2012-XX-XX
mål nr T XXXX-XX.
PARTER
KÄRANDE
Kredit AB Marginalen, 556589-3681
Ombud: Lars-Olof Gerdin
Box 26134
100 41 Stockholm

SVARANDE
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX

ÖVERKLAGANDE
Jag överklagar härmed domen i sin helhet och vill att jag helt frikänns från skuld då jag har dömts mot mitt nekande. Jag har av tingsrätten belastats med att inte kunna bevisa min oskuld medan kreditbolaget Marginalen inte har behövt bevisa min skuld med annat än med en namnteckning ej bevisad gjord av mig.
Jag framhärdar att Marginalen inte har lagt fram hållbar bevisning på att det är jag som personligen tagit aktuell kredit på Elgiganten. Det enda de stöder sig på är en namnteckning som i och för sig är lik min. Bolaget får också rätt i att jag har gjort en inbetalning på ett konto som de tolkar vara en avbetalning gjord av mig. Hur vet man att denna är gjord av mig?
I domskälet står det att det ankommer på mig att åtminstone lämna en godtagbar förklaring till den påstådda förfalskningen och även presentera någon form av bevisning som stöder min förklaring. Jag vidhåller min förklaring och kan inte prestera någon annan. Jag har gjort polisanmälningar avseende bedrägeri/ urkundsförfalskning som lagts ner av svensk polis därför att brottet begåtts i annat land. Jag har inte ekonomiska möjligheter att bedriva egna efterforskningar i Danmark men detta har däremot Marginalen men några sådana har inte gjorts. Marginalen har inte kontrollerat om jag över huvud taget varit bosatt i Danmark, ej kontrolletar om jag arbetat i tio år på Netto i Danmark och ej heller kunnat bevisa att det är jag som gjort en avbetalning om 505,20 DKK avseende aktuellt lån. Tingsrätten konstaterar att nämnda avbetalning ej kan bevisas ha skett från ett konto tillhörande mig men anser trots detta att det är mer sannolikt att avbetalningen gjorts av mig eller någon mig närstående än att någon annan utomstående gjort den aktuella avbetalningen.
 Tingsrätten underlät att kontrollera min berättelse om hur jag upptäckte att jag utvandrat till Danmark. Hade tingsrätten gjort detta hade man förstått att danska folkbokföringsmyndigheten godkänt svenska skattemyndighetens krav på att flytta tillbaka mig till Sverige med endast de nödvändiga byråkratiska 12 timmarnas fördröjning vilket i sig visar att jag talar sanning. Danska myndigheten bad hemskt mycket om ursäkt för att jag hade registrerats som invandrad där men kunde i alla fall inte till mig förklara hur detta gått till.
Jag var folkbokförd i Danmark, Neastved kommune men där hade man varken sett mig, mitt pass eller hade någon notering om att jag önskat bli folkbokförd där.
Villkor för att få kredit i Danmark var år 2007 att man var folkbokförd där, hade ett sykforsikringsnummer och hade fast arbete i Danmark.  Hur i hela fridens namn resonerar tingsrätten?
Vid en samlad bedömning finner sålunda tingsrätten att mina uppgifter varken bekräftats eller vunnit sådant stöd av annan utredning att jag anses ha fullgjort ens ett lågt ställt beviskrav avseende att min namnteckning skulle vara förfalskad. Var försvann lagmoralen om att den som anklagar ska bevisa den anklagades skuld och inte att den anklagade skall bevisa sin oskuld?
Jag har ej heller trots krav fått se alla handlingar i ärendet, exempelvis så var fax gällande avbetalning samt inköp på Elgiganten underlag jag aldrig fått se. Då domaren för övrigt frågade Marginalens ombud vad som hade inköpts på Elgiganten svarade man att detta inte går att kontrollera. Varför då? Har de inte bokföringslagar i Danmark eller är det möjligvis så att det inte går att kontrollera för att inte allt gått rätt till?
Jag har gjort efterforskningar via Internet om hur man går tillväga för att köpa varor och ta krediter i annans namn. Man d.v.s. bedragaren stjäler pass eller annan giltig id-handling i Sverige åker till Danmark och handlar i butiker där hans kumpan är anställd. Detta system gör att bedragaren varken behöver vara lik den på passet eller behöver förfalska passet eftersom han kalkerar namnteckningen inför den butiksanställde som i sin tur antecknar passnumret, kryssar i att han sett giltig fotolegitimation och ”sykforsikringsbevis.” Därefter faxas lånehandlingen till kreditbolaget som gör en snabb bedömning och godkänner lånet. En sk snabbkredit. Vanligen är krediten förbunden med villkoret att låntagaren måste utnyttja en viss summa direkt i butiken som ombesörjer lånet vilket givetvis inte är till någon nackdel för bedragaren då denna skräddarsyr sina kontakter efter sina egna behov.
Det visar sig att det är vanligare än man skulle kunna tro att oskyldiga hamnar i liknande situation som jag, vilket också bekräftas av polisens egen statistik gällande lösning av bedrägerier och id-stölder.
Jag framhärdade vid tingsrätten att jag tycker det är underligt att kreditbolagen, detta fall Marginalen inte tvingas kontrollera uppgifter som att jag vid tecknandet av krediten uppgetts vara boende in Danmark, att jag jobbat som lagerförman på Netto i 10 år också i Danmark, att jag påstås inneha ett bankkonto i Danmark som jag aldrig sett osv.
Tingsrätten lägger mig också till last att jag avstått från att medverka till ett skriftprov vid SKL trots att jag förklarade att en bekant som är utredare inom polisen varnat mig för att göra ett skriftprov, eftersom SKL:s analys alltid anses vara bevis nog. Jag litar inte på rättssystemet längre efter att Lunds tingsrätt tidigare dömt mig för att ha köpt en husvagn under samma period. Som bevisning lade kreditbolaget den gången fram handlingar med ”min” namnteckning skriven med barnsliga tryckbokstäver i tre delar utav lånedokumentet och i den fjärde delen underskriven med signatur liknade min, dock svävande ovanför den linje anvisad att skriva på.
Jag har förstått att den svages rätt förbises i alla fall på tingsrätten i Lund. Att jag då förlorade målet mot kreditbolagets ytterligt svaga bevisning har gjort att jag förlorat all tro på svenskt rättsväsende. Jag har drabbats av den svenska rättvisan och det svenska rättsystemet som skiljer på hög och låg, fattig och rik d.v.s. att den fattige, låge och den som redan ligger slår man ned på. Detta är givetvis bekvämt och sparar säker stora kostnader för rättsväsendet men för den enskilde är det förödande.
Som jag också påpekade under rättegången så förstår jag inte vad kreditbolaget har att vinna på att kräva mig, då jag redan har skulder ”upp över öronen” uppkomna efter skilsmässa och konkurs för 12 år sedan och jag kommer aldrig någonsin att kunna betala krävda belopp. Notera att jag ej skriver betala tillbaka krävda belopp då jag faktiskt aldrig har lånat pengarna. Det känns rättsvidrigt att kredit bolagen ska komma undan med detta utan krav på större bevisning. De tjänar nog stora pengar på att kräva oskyldiga människor på pengar, summor som de aldrig kommer att få in men där förtjänsten troligen ligger i bollandet med skulder som sker sinsemellan kreditbolagen hela tiden.


Loggat
Avatar
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 15


« Svara #17 skrivet: December 18, 2012, 16:41:51 »

Gällande domar osv... Har själv varit aktiv i och om ett mål, gällande LVU, där kommuner(Sociala myndigheter) agerar allt mer i sin egenskap av kommersiell egen intresse.

Ni såg säkert själva Aftonbladets granskning av Polisen, vilka själva gjorde alko-tester osv, för att uppnå kommersiellt uppsatta mål...
Det skiljer inte så mycket mellan ditt mål och detta, utan möjligen envars möjlighet att se hur illa saker verkligen ligger till...
Hoppas ni begrundar och ser till följande Kungörelse, vilket är skickat till både Högsta domstolen, domstolsverket och regeringen.

Hoppas ni kan ha en lagbok och en laga ordbok till hands, för att ha en chans att se vad detta handlar om...

Och ja, denna är en bevisföring av att en domare agerat jäviskt, emot domareden osv... Jag vill påminna att en Domstol, är en kommersiellt registrerat företag, som ligger "slav" under vårt banksystem/pengarsystem, vilket kräver en tillväxt vart år... För att kunna existera över "vattenytan". Detta är bolag, som enbart agerar som en myndighet... Det är tufft att svälja, men så är det och det har du alla möjligheter att undersöka själv via RSV eller allabolag.se...


I fred och <3!

Citat
Datum: 2012-12-12


Ref, av eder benämnt Mål: T 6534-12


Ärende: Delgivande av misstanke om brott mot domareden, rättegångsfel och misstanke om tjänstefel (alternativt bedrägeri eller förräderi), i mål: T 6534-12

Ev. följd: En polisiär handräckning, kan komma att påfölja denna skrivelse, alternativt Var och Ens rätt för ett envarsgripande.


Till Bolaget: SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742, samt bolag under SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (http://www.sec.gov).

Samtliga medmänniskor, agerande i/utom tjänst, och/eller berörda av dessa.


Från: En, vars medmänskliga skyldighet att agera vid bevittnandet av orättvisor, som även beskrivs i eder egen bolagspolicy se. RB 24:7 där det tydligt framgår den enskildes möjligheter.


Bilagor: Universiella Mänskliga Rättigheter, Rome Statute of the International Criminal Court.


Berörda Sk. lagar: 1995:1300, RB Kap 4 §15 1942:740, 1975:1288, 1993:348, 1983:370, 2010:1932, 1971:291 §41-44, samt internationell rätt (International Criminal Court och Universiella Mänskliga Rättigheter, se bifogade dokument).


Denna skrivelse är att bedöma från såväl subjektiv som objektiv synpunkt, att frångå denna skrivelse kan utgöra risk för tjänstefel och/eller grövre påföljd.


Denna Kungörelse skall höras öppet och skall under eder skyldighet utredas som risk under 1995:1300, samt påvisande för jäv(1942:740, Kap 4 §13), rättegångsfel, bedrägeri(Alt förräderi)(inkl. hela 1942:740).


Förbises denna skrivelse och/eller av annan orsak ej upptagas, skall 1986:123, samt Rome Statute (Art 46-47) beaktas mot medmänniskan i tjänstemannautövande göras, även för domare agerande i/utom domareden(RB 1942:740 Kap 4 §11) och/eller annan som agerar i tjänst, kommersiell eller

annan. Detta berör även mottagare av denna försändelse, vilken åläggs att ära och skall vidarebefordra helt komplett till juridiskt- och/eller kommersiellt ansvarig, för ett rättssäkert agerande där ut av.


Skrivelsen skall hanteras efter risk för liv och hälsa över kommersiell vinning (BrB 1962:700 Kap3 §5-12). Det ligger en överhängande risk för jäv, då förhandlingsparter, tillsammans med Org 202100-2742 utgör kommersiell vinning med gemensamt intresse. Där detta kommersiella system, allt mer ignorerar en vars rätt.


I en allt mer fallande ekonomi, riskerar fortsatt förfarande av detta sättsätta hela samhällets rättssäkerheten i fara. Bevis av detta är lätt tillgängligt hos bolaget RSV (Riksskatteverket, Org Nr 202100-5448), allabolag.se mfl. Detta har samma underliggande praxis, vilket Aftonbladets granskning gällande bolag Org Nr 202100-0076 (RIKSPOLISSTYRELSEN), där kommersiellt uppsatta mål tvingar tjänstemän att bryta mot grundläggande syfte och verkan på ett rättssäkert och laga sätt. Bevarandet av freden förbises för kommersiell vinning.


Samma jävsrisk genomsyrar bolag såväl SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (http://www.sec.gov), samt underställda bolag som SOCIALSTYRELSEN (Org Nr 202100-0555), KRIMINALVÅRDEN (Org Nr 202100-0225), GOTLANDS KOMMUN (Org Nr 212000-0803) m.fl, där bolag enbart agerar som en myndighet.


Denna Kungörelse gäller vidare samtliga tidigare fall/ärenden till T 6534-12, där bolag utgör kommersiell handel över rätten till liv, rätt och hälsa, internationell lag, där "pinn-jakten" utgör en direkt fara för liv och hälsa. I en allt ökande takt frångås rätten till liv, över kommersiellt uppsatta mål, utan de inblandades medgivande. Detta är med en allt växande oro, där jag ser tydliga tecken på att rättssäkerheten urholkas ytterligare till fördel av kommersiell handel och

utsätta mina medmänniskor i direkt fara för liv och hälsa, vilket är en vars fundamentala rätt. I tidigare domstolsförhandlingar där tex. åberopande av Sveriges åtaganden av mänsklig rätt förbises och tystas under rättegångsförhandlingar (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml). I tidigare mål till T 6534-12 har resulterat i direkt hälsofara för föräldrarna, som nu riskerar ytterligare risk för sina liv.


Vidare Kungörs att Samhällskontraktet är olaga, vilket förhandlingen agerats under. Ett kontrakt, ingånget där medmänniskor ej ens har kännedom av dess existens, eller ens fått bevittna ett sådant kontrakt, kan omöjligen anses som laga. Vid ingåendet av detta kontrakt, har samtliga parter ej heller fullt ta del av alla delar som värde, åtaganden, rätt osv.


Även innan mål T 6534-12 har det krävts en uppvisande av detta samhällskontrakt, vilket grundar sig till persona (1974:174). Detta fundamentala kontrakt är vad Sverige och Sveriges domstolar agerar under och även detta har förnekats trots krav. Kan ej detta presenteras vid anmodan, mister hela rättssystemet sitt bemyndigande via regeringsformens (1974:152) grundande i Kap. 1 samt 2. Detta utgör vidare risk för 1962:700, kap 18.


Ansvar går inte att delegera utan endast att dela , och till sist rekommenderar jag starkt att ni till fullo förstår att en växande skara medmänniskor som till fullo insett att rätten till att bli BETRAKTAD som en person inför lagen enligt UN art 6 kan komma att användas på ett innovativt sätt och ihop med detta så ogiltigförklarar jag/vi er självtagna rätt att ANTA det som passar er bäst i varje given situation.


Det är med bestörtning jag bevittnar hur ordningsmakten/rättssystemet nu agerar cancerlikt mot folket det en gång skapades för att skydda/tjäna. Än lever vi inte under slaveri, men gråsonen är absolut överskriden. Utgången av T 6534-12, kan även ses som människohandel, som detta bedrivs under era bolag. Varje människa är ansvarig för våra handlingar, hur mycket än vederbörande ljuger för sig själv.


Företaget Socialtjänsten Gotland har agerat egenmäktigt, i samma tillväxtmodell alla bolag nu agerar efter, inkl. ert. Detta görs i egenmäktighet, för att uppnå uppsatta tillväxtmål för självbefinnandet. Detta är samma mönster som går genom samtliga bolag, vilka agerar som en myndighet. Här i ligger problemet, vilket agerar cancerlikt på vilka bolagen skapades för att tjäna.


Även regeringen behöver våra röster för att få agera i vårt ställe, vilket utgör att ni inom SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742 skall vara folkets tjänare/tjänstemän. Om så ej är fallet, vill jag ha ert svar om detta stämmer eller ej.


Allt här i, går att bevisa!


Härmed, kräver jag följande svar på följande frågor;


Vem gav er rätten att avge våra naturliga jordiska arv, att registrera/överlåta detta som ett företag på Wall street (sec.gov)? Vem gav er rätten att döma, under ett kontrakt, skapat via bedrägeri aktiga förhållanden? Vem gav er rätten att anta, för er egna förmåner, att sko er på folket ni skall tjäna? Vem gav er rätten att registrera ett "fredens forum" till ett kommersiellt företag år 1975(SVERIGES DOMSTOLAR,Org Nr: 202100-2742 registrerades 1975)? Vem gav er rätten, att under en gammal sjölag, bortföra en medmänniskas avkomma? Vem gav er rätten att få er tro, att ni står över Var och En, tjänstemän? Är inte detta terrorism, i ordets fulla betydelse enligt SAOB, då du skall representera en stat för att kunna bli ses som sådan?


Hur kan detta inte vara människohandel, då det agerades genom en kommersiell entitet och lagar? Vem gav bolagsformer som socialtjäster rätt, att från ta 20.000 avkommor/år, under kommersiella grundade lagar?


I medmänsklighet


XXXXX


Av En som i sin fulla rätt, ej godtar att bli betraktad, och eller accepterar att bli sedd som en PERSON inför lagen. Enligt rätten av Universiella Mänskliga Rättigheter (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml)
Loggat
herkules
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 92


« Svara #18 skrivet: Augusti 23, 2014, 09:31:16 »

Hej
Jag kan lova er att jag inte glömt er och att jag läser det mesta som publiceras här.
Jag jobbar fortfartande med reportage som har med inkasso, skuldsättning, myndighetsutövning och moment 22 att göra. Vissa historier jobbar jag med varje dag, andra kan det dröja flera veckor mellan. Att jag "inte visat minsta tecken på intresse" får mig nästan att le, då jag snott åt mig så mycket arbetstid jag bara kunnat och därutöver suttit på fritiden och jobbat med det här.
I nuläget kan jag inte säga om jag kommer att vara klar i år eller om det dröjer flera månader till.
Mer konkret varken kan eller vill jag vara i nuläget.
/MarthinaHej Marthina  har du fortfarande inte glömt oss ?
Loggat
pellegj
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 304


« Svara #19 skrivet: Augusti 23, 2014, 10:27:07 »

Hej
Jag kan lova er att jag inte glömt er och att jag läser det mesta som publiceras här.
Jag jobbar fortfartande med reportage som har med inkasso, skuldsättning, myndighetsutövning och moment 22 att göra. Vissa historier jobbar jag med varje dag, andra kan det dröja flera veckor mellan. Att jag "inte visat minsta tecken på intresse" får mig nästan att le, då jag snott åt mig så mycket arbetstid jag bara kunnat och därutöver suttit på fritiden och jobbat med det här.
I nuläget kan jag inte säga om jag kommer att vara klar i år eller om det dröjer flera månader till.
Mer konkret varken kan eller vill jag vara i nuläget.
/MarthinaHej Marthina  har du fortfarande inte glömt oss ?

Hon har inte glömt, men tyvärr jobbar hon inte med detta längre då hon i alla fall för tillfället inte får/har några resurser för det då arbetsgivaren inte har råd med det. Tror dock att hon fortfarande jobbar sakta men säkert med något fall i den mån hon har tid på sin fritid. Skulle vi kunna få fram någon med direkt anknytning till P4 Skaraborgs verksamhetsområde så skulle det kanske kunna bli lite annorlunda. Detta är den uppfattning jag fick när jag hade mail-kontakt med henne för ett tag sedan.
Loggat

Jag är ingen jurist, tänk på det när ni läser mina inlägg. Det finns alltid en risk att jag tolkar saker fel.
Jag tar inget som helst ansvar om någon råkar illa ut på grund av det jag skriver, då jag skriver som jag uppfattar det, vilket mycket väl skulle kunna vara helt fel.
larses60
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 923


« Svara #20 skrivet: Augusti 23, 2014, 11:26:01 »

Låter bra Martina...här är en som väntar med spänning. Bättre så klart med nåt som tar tid och blir riktigt bra än med nåt som är tvärt-om.
Loggat
Stefan1000
Full Member
***
Offline Offline

Antal inlägg: 137


« Svara #21 skrivet: Augusti 23, 2014, 13:21:46 »

Jag förstår inte att någon kan ha förtroende för Svenska myndigheter och svenska domstolar. Enligt gällande regler behöver de inte för samtliga parter i mål redovisa vad som ligger till grund för handläggningen, varken före eller efter beslut. Detta trots att representant för Sveriges Riksdag undertecknat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Av lagstiftning framgår även att myndigheter ska vara behjälpliga vid överklagande av beslut. Myndigheten har dock rättighet att välja bort detta då den enskilde personen har "fel" bakgrund.
Loggat
larses60
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 923


« Svara #22 skrivet: Augusti 23, 2014, 17:07:31 »

Men då är det ju rasism du pratar om antar jag...trist om du blivit utsatt för det. Men naturligtvis så kan det finnas myndighetspersoner som är rasistiska men det kan ju knappast genomsyra en hel myndighet. Det finns ju i så fall JO och DO.
Loggat
Stefan1000
Full Member
***
Offline Offline

Antal inlägg: 137


« Svara #23 skrivet: Augusti 23, 2014, 17:51:53 »

Om du läser och analyserar http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6940.0 där delar av verkligheten redovisas. I DO:s område ingår inte att granska myndigheter och JO kan inte ändra domslut. Det ligger på politikerna att redovisa hur rättsväsendet ser ut i Sverige men de vill inte besvara mina frågor. Trots att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter  är undertecknad.

Socialdemokraterna och Moderaterna tävlar om vem som ska ge minst inflytande till Sverigedemokraterna trots att den svenska tillämpningen ser ut som den gör. Min förhoppning är att någon journalist vill ta upp det hela och/eller att något parti innan valet i September kan redovisa hur FN:s deklarationer tillämpas i praktiken.
Loggat
Stefan1000
Full Member
***
Offline Offline

Antal inlägg: 137


« Svara #24 skrivet: Augusti 24, 2014, 22:32:21 »

Komplettering till ovanstående inlägg.

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6940.msg62521#new
Loggat
Sidor: 1 [2]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: