Sidor: [1] 2 3 ... 10
 1 
 skrivet: idag kl. 00:48:59 
Startat av Namnbrist - Senaste inlägg av Namnbrist
Jo det kommer dom då min betalningsförmåga kommer öka iallafall, har även varit i kontakt med sjukvården då jag haft mycket ångest genom åren så kommer få ett läkarintyg att för min hälsas bästa så är det bra om jag går ner lite i tid. har redan pratat med handläggaren om detta

 2 
 skrivet: igår kl. 18:22:10 
Startat av jobaby - Senaste inlägg av jobaby
Kronofogden svarade att ingen borgenär har rätt att få mer än 100 procent såklart. Det är deras ansvar att meddela att hela fordran är betald.
De kan antingen skicka tillbaka utbetalningen till KFM eller direkt till mig.

De pengar som kommer tillbaka kommer inte fördelas på de andra borgenärerna utan betalas ut till den som har skuldsanering.
Blir spännande och se vad som händer.

Men banken kan ju i vart fall inte ta emot pengarna om skulden är helt återbetald.

Ja vi får se vad som händer...

Tack alla för era svar!!!!!

 3 
 skrivet: igår kl. 18:15:55 
Startat av hallstabella - Senaste inlägg av Pluribus
svar till@ Nyx

Det är alltid meningsfullt att proaktivt rikta fokus mot partier och lyfta frågeställningen varför de har en sådan hållning eller avsaknad av ställningstagande när det gäller statens skuldindrivning som saknar kostnadseffektiva reformer i sin verksamhet oavsett skuldsaneringslagens tillkomst.
Varför ska skattebetalarna bekosta privata inkassobolags verksamheter som bygger upp enorma kostnader i hantering för statens skuldindrivnings myndighet.

- Redovisning från Kronofogden

En avsaknad av redovisnings kultur mot sina betalande kunder gäldenärerna har kritiserats av JO som rättsosäker och saknar fullständigt återredovisnings kontroll till gäldenären i form
av bokförda betalningar mot respektive fordringsägare så gäldenären kan erhålla
en säker betalningshistorik och avräkning över sin skuldsättning och till vem.
Spårbarheten för finansiella transaktioner är ett EU -direktiv och utesluter inte gäldenärens rätt
att som part i pågående verkställighets mål mot han/hon taga del av alla handlingar.

- Försäljning av fordringar

Det är inte omöjligt alls att göra den typen av begränsningar i lagstiftningen där en försäljning av förfallen skuldebrevs fordring enbart kan kapitaliseras till inköpsvärde.
Säljande part som kan vara en bank eller annat finansiellt bolag skall ta ansvar för sin kreditgivning och medverka till en sundare finansmarknad utan överkapitalisering av skuldfordringar.
Det ska inte vara lönsamt att köpa förfallna skuldebrev och likt ockerverksamhet försätta människor i ekonomiska trångmål för egen vinnings skull som nu inkassobolag gör.


-Ta bort omvänd bevisbörda

All bevisning skall säkras och bedömas i domstol och sökande part har bevisbördan.
Den svarande skall ha rätt till advokathjälp i mål som berör så stora inskränkningar
av rätten till ekonomisk egendom och privatliv som kan bli följden.
Kronofogden makt skall begränsas och inte framstå som domstol med lika styrka.
Rättssäkerhetens principer skall värnas och så är det ej organiserat idag.


-Kreditgivaren bör också ta en risk

Kreditgivarna tar inga risker eftersom de både har pant och inteckningar och borgensförbindelser som säkerhet för lånen och utlöser verktygen med försäljning och inlösen och uppsägning när kundförhållandet brister och begär Exekutiva auktioner och löneutmätningar av ekonomisk egendom genom kronofogdens försorg och det som kvarstår i restskuld säljs till inkassobolagen.
Däremot krävs medborgarna betala bankernas osunda förluster och spekulationer på finansmarknader såväl utomlands som Sverige med bankgarantier.
Det råder en kraftig obalans således vem som tar risken.

-Absolut preskription

Finland som är föregångare och infört en absolut preskriptionstid som allmänt är 15 år
har inte påverkat betalningsviljan hos folket, de flesta vill betala och göra rätt för sig.
Ser gärna en lägre preskriptionstid för givna konsument skulder.
Det är inkassobolagen som hänvisar till bristande betalningsmoral hos folket när
reformer genomförs men även politiker uttalar dessa farhågor.
För statens skuldindrivning är det kostnadsbesparingar och en rättvis balans som sker
när en fast preskriptionstid införs.

-Skuldsanering

Jag har inga problem med skuldsanering om den beviljas snabbt och med rättvis balans.
Dagens konstruktion är trög och byråkratisk med försvårande incitament och ovärdiga
levnadsvillkor under 5 år som leder snabbt till utanförskap och ensamhet med sjukdoms
liknande symtom som påverkar negativt självkänslan.
Rehabiliteringsvinsterna uteblir och känslan av fångenskap och maktlöshet sätter
djupa själsliga sår långt efter skuldsaneringstiden.
Här krävs en reformering av hela skuldsanerings modellen för att snabbt åter
rehabilitera individer till ett normalt liv med sina familjer och barn.
Bestraffnings tänk och snedvriden hänsyn till borgenärskollektivet präglar
såväl lagstiftning på området som verkställande myndighet.

-Utmätning

Det finns allt för många som levt på existensminimum genom utmätning av lön under mer
än tjugo års tid i kronofogdens system utan bifall av skuldsanering.
Ovan ska inte kunna ske om det införs begränsningar i tid och en bortre gräns för
löneutmätning som fastställs i lagstiftning.
Ekonomisk egendom där registrerad ägare är gäldenären borde rimligen vara det som
kan utmätas om det inte finns skäl som talat emot en sådan utmätning i lagen.
Det är spekulativa tankar oftast om skuldsatta som målvakter men även att
de har dolda tillgångar skrivna på andra personer.
Det finns säkert bilmålvakter och sätt att komma undan utmätning men
I normalfallen döljer inte gäldenären några tillgångar som regel.
Utmätningsbalken och lagstiftningen skall inte utgå från spekulationer.
Ursprungsskulden skall givetvis betalas av först och räntan frysas när
skulden uppkom och registreras i kronofogdens system.
Allt annat är girighets tänk för att öka på skuldbördan.

-Inkassobolagen

När det gäller inkassobolagen så vet jag att de bolagen gör allt för att kapitalisera skulder som inte är färska och tjäna pengar på andras olycka. Det finns ingen samhällsnytta med den typen av bolag. Alla vet hur det går till och statens skuldindrivning måste förändras genom en väl balanserad
lagstiftning på området men också med en skärpt inkassolagstiftning som begränsar bolagens möjligheter till rikedom genom sin parasiterande verksamhet.
Den medför stora kostnader för skattebetalarna och tillför en enorm arbetsbörda och
belastning för egen vinning skull utan att betala samhällskostnaderna.

@Pluribus

 4 
 skrivet: igår kl. 14:47:16 
Startat av runa - Senaste inlägg av runa
Jag brukar titta till er här på forumet men är inte själv så aktiv, men ibland behöver man hjälp.

Jag bestämde mig för att läsa till gymnasielärare en utbildning på 5 år, trots att jag inte fick någon ekonomiska hjälp från CSN och även om det inte alltid varit smärtfritt, då jag varvat studier med jobb har jag inte så länge kvar på utbildningen.
Nu till mitt bekymmer (vet att det finns otroligt duktiga personer på detta forum som kan kanske hjälpa mig vidare och kanske en lärare eller två..). Under min utbildning har jag valt att även arbeta med det jag utbilda mig till och har för tillfället en anställning på en friskola
I min utbildning ingår tre VFU ( verksamhetsförlagdutbildning) perioder och detta har jag möjlighet att få tillgodoräknat mig den yrkesverksamhet som motsvarande momentet verksamhetsförlagd utbildning.

Har skickat in två gånger detta till universitetet men fått avslag båda gångerna, tyvärr hann jag inte överklaga inom rimlig tid ( tre veckor) så nu ska jag skicka in en nya ansökan om tillgodoräknade, men skulle uppskatta lite hjälp av någon som ser det med lite andra ögon ur ett annat perspektiv..
 

 5 
 skrivet: igår kl. 11:01:58 
Startat av jobaby - Senaste inlägg av Nyx
Jo, självklart ska inte en fordringsägare få mer än sin del från dig. Men det bästa när det gäller detaljfrågor om plan eller annat är nog myndigheten själv den bästa källan. Se till att du får prata med nån på skuldsaneringen bara, vi på verkställighet kan inte svara på sådana frågor.

 6 
 skrivet: igår kl. 10:01:24 
Startat av jobaby - Senaste inlägg av KassaKon
Borde inte dessa pengar då fördelas proportionerligt till övriga borgenärer? Du borde ju inte få tillbaka dem, för de ingår ju i din betalplan.

 7 
 skrivet: igår kl. 09:15:59 
Startat av Namnbrist - Senaste inlägg av KassaKon
Hur tänker du nu? Om du har fått sanering beviljad får du ju en betalningsplan som du ska följa. Om du får betydligt bättre ställt (tex genom att bli sambo med någon) måste du begära omprövning och så ökar beloppet du ska betala. I det sammanhanget kommer de inte ta hänsyn till att du väljer att självmant få lägre lön genom att gå ned i tid när du kan jobba 100%.

 8 
 skrivet: Februari 14, 2019, 21:23:25  
Startat av Namnbrist - Senaste inlägg av Namnbrist
Det är en jurist på KFM som tog över ärendet från hon jag hade först och det är juristen som beviljat. Det skickades dit för att advokaten överklagade, för att förtydliga

 9 
 skrivet: Februari 14, 2019, 21:14:52  
Startat av Namnbrist - Senaste inlägg av Namnbrist
Jag har ju personligen svårt att se att ett eventuellt domstolsbeslut ska ändra på det KFM tycker när skulden är så liten i sammanhanget. 3000 eller något när totalen är 1,1 miljon och där dom redan beviljat mig trotts hans överklagan. Där jag bifogade läkarintyg på att jag blev sjukskriven precis o samband med att jag var till advokaten samt att min utmätning på lönen startade precis samtidigt. Advokaten som överklagat kommer bara med tyckanden för jag träffade inte ens honom, han som äger firman så att säga utan jag träffade en annan som jobbar där.

 10 
 skrivet: Februari 14, 2019, 19:57:54  
Startat av Namnbrist - Senaste inlägg av bellabus
Förstår precis! Fick inledande-avslag-beviljat-invändning-svarade-fortsatt invändning-ärendet till jurist...och sen denna väntan innan all post registrerats hos fogden, puh! Nu 24 inbetalningar kvar till livet! Håller tummar!

Sidor: [1] 2 3 ... 10