Fattiga Riddares forum

Arkivet => Varningslistor! => Ämnet startat av: intrumcleaner skrivet September 12, 2012, 11:25:08Titel: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 12, 2012, 11:25:08
Detta är Varningslistan på personal inom Kronofogdemyndigheten, vi på IntrumCleaner börjar nu denna tråd med att lägga ut namn på de tjänstemän som begått samt begår en mängd verifierade tjänstefel och tydligt bevisat att de inte opartiskt samt på ett erforderligt vis utreder ärenden. Om du utsatts för fel av andra tjänstemän inom Kronofogdemyndigheten så skriv deras namn i tråden och varna andra!

Och glöm inte att göra en anmälan till Justitieombudsmannen mot den tjänsteman som utsatt dig för brott! Anmälan kan man göra per e-mail och hur ni går tillväga finner ni här,

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv
________________________________________

Enhetschef Bengt Ekö

Enhetchef för Kronofogdens allmänna enhet i jönköpingsregionen - Han har trots vetskap om att man begått tjänstefel mot privatpersoner valt att se genom fingrarna med detta.

________________________________________

Kronofogde Karin Queckfeldt

telefon 010-57 64 654.

________________________________________

Pernilla Jakobsson, Enheten för summarisk process (SUPRO).

Tel: 010-5776450

Denna statliga tjänsteman som sitter på den viktigaste enheten inom KFM klarar inte ens av att skriva rätt personnummer!

________________________________________

Margaretha Rosengren - Södra verkställighetsavdelningen

Södra verkställighetsavdelningen
Box 306
Västervik


________________________________________

Annamaj With Hultin

010-576 07 11

Yttrar sig till Tingsrätten utan att ens sätta sig in i ärenden (flera fall rör PayEx)

________________________________________

Marcus Nord, Verksamhetsområde 2, Juristenheten

Telefon: 010-575 69 58

Denna jurist på KFM har utsatt flertal personer för felaktiga beslut och yttranden till Tingsrätten, och trots att han fått skriftlig bevisning på att inget stämmer i underlaget från inkassobolagen. Har denna avart inom KFM ignorerat bevisningen trots att det framgår att sökande inte ens är korrekt sökande i underlaget och personnummer inte ens stämmer.

Han har uppvisat en total avsaknad av förståelse för att det är människor bakom varje ärende han handlägger, där deras liv och framtid kan krossas genom hans beslut. Trots att han informerats om detta så fortsätter han precis som innan. Vi har bandinspelning samt skriftlig bevisning mot honom.

________________________________________

Enhetchef Peter Kabbenäs

Telefon: 010-572 26 14
E-post:peter.kabbenas@kronofogden.se

Denna enhetschef på KFM, är ansvarig chef över Marcus Nord och trots han delgivits full bevisning på hans grova tjänstefel låter Peter Kabbenäs allt fortgå utan minsta åtgärd. Han vägrar nu även besvara brev  och telefonsamtal till honom, denna avart inom KFM är direkt ansvarig till att 10 000-tals gäldenärer utsätts för felaktiga beslut och yttranden från KFM. Vi har bandinspelning samt skriftlig bevisning mot honom.


________________________________________

Mikael Lundholm, Juristenheten

Juristenheten,
Juristteam Norr 010-577 64 22


________________________________________

Kronofogde Sune Persson

Norra Verkställighetsavdelningen. 010-576 07 07

________________________________________

Maj-Lis Kula

Norra enheten 3.
010-572 71 80


________________________________________

Helene Säfvenberg

betalningsföreläggandeenheten, Piteå


________________________________________

Anette Larsen


Enheten för summarisk process (SUPRO) Tel: 010-573 18 40


________________________________________


Anna Jansson pressombud, kommunikatör på Kronofogden (Karlstad).

Denna statliga tjänsteman är extra intressant eftersom hon har nära kontakt med Riksförbundet Insolvens och dess ordförande Lena Nordqvist. Och på Insolvens numera stendöda forum finner vi att den statliga tjänstemannen Anna Jansson har sin egna tråd "FRÅGA KRONOFOGDEN".

http://www.insolvens.se/forum/viewforum.php?f=53

Där denna "kompetenta" tjänsteman tidigare påpekat exempelvis följande i Värmlands Folkblad,

"På kronofogdemyndigheten arbetar man inte enbart med att driva in skulder. Förebyggande arbete som ska förhindra att människor fatsnar i skuldfällan är en viktig del av verksamheten.
– Ett av våra mål är att halvera antalet gäldenärer till 2012, säger Anna Jansson."

Hela artikeln "Fogden ska mäta ut mer", hittar ni här:

http://www.vf.se/node/851

Insolvens väljer verkligen fina tjänsteman att samarbeta med ...

Vi på IntrumCleaner varnar därför alla skuldsatta att ni inte skall ta hennes råd som 100 % sanna, eftersom denna tjänsteman har stora problem att följa med i vad KFM sysslar med och tvekar inte att ge desinformation till massmedia ...


________________________________________

Handläggare Niclas Blom

Kronofogdemyndigheten
Betalningsföreläggande
Falun

________________________________________

Handläggare Linda Fält

Kronofogdemyndigheten
Centralenheten
Falun


________________________________________

Anders Nilsson - SVA, enhet 4

Kronofogden
SVA, enhet 4

Telefon: 010-5722628

________________________________________

Handläggare Carina Malmborg

Kronofogden
SUPRO
Karlskrona

________________________________________


Handläggare Anders Böök

Kronofogden
TEAM 1250-20

________________________________________

Handläggare Mirela Dzanic

Kronofogden
Team 1250-20

________________________________________

Handläggare Asiye Sel


________________________________________

Kronofogde Enar Johansson


Team 0105-50
Oförmögen till att göra korrekta bedömningar av saklegitimitet på fodringar.

________________________________________

Elisabeth Johansson

Team 0710-22

Har missat grova fel i handläggningen av ärenden.


________________________________________

Inger Torstensson

Team 0710-22

Har "missat" flertal olika saker - senast ett fax med bestridan vilket leder till stora problem för gäldenärer.

________________________________________

Göran Almér

Team 1250-1

Har missat grova fel i historiklistorna där gäldenärer åsamkas ekonomisk skada.

________________________________________

Berndt Karlsson

Team 0620-23

Inblandad i konstigheter rörande banker där gäldenär utsatts för grova fel.

________________________________________

Carina Andreasson

Team 1250-03

Oförmögen till att hantera ärenden korrekt (allra helst ärenden rörande skuldebrev).


________________________________________

Ann-Christin Ekelöf

Verkställighet Sydost
010-5722641

________________________________________

Irene Erlandsson

Verkställighet Sydost

________________________________________

Maria Karlsen

Juristenheten
010-5723716Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 12, 2012, 16:26:16
Petra Rydahl

Team 1250-09 (1250-16).

Har upprepade gånger ställt till en röra i ärenden som berör Lindorff.


Titel: Camilla Schenström
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 22, 2012, 11:25:12
Camilla Schenström

Har uppvisat sig vara oförmögen att följa de regler som en tjänsteman skall följa. Och tvekar inte att i både tal och skrift yttra sig medvetet osant.


Titel: Lena Moberg
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 22, 2012, 11:26:23
Lena Moberg

Har uppvisat sig vara oförmögen att följa de regler som en tjänsteman skall följa. Och tvekar inte att i både tal och skrift yttra sig medvetet osant. Vidare har begärt ut uppgifter som hon enligt lag inte har rätt att begära ut.


Titel: Carina Karlsson
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 23, 2012, 19:52:49
Carina Karlsson
Handläggare
Team 0620-25


Titel: Lennart Eriksson
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 23, 2012, 19:53:49
Lennart Eriksson
Team 1410-16


Titel: Maria Cardell Stierna
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 23, 2012, 19:55:05
Maria Cardell Stierna
Team 0105-50


Titel: Andreas Bäckbro
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 23, 2012, 19:56:42
Andreas Bäckbro
Kronofogde
Team 0105-50


Titel: Åsa Engfeldt
Skrivet av: intrumcleaner skrivet September 23, 2012, 19:58:59
Åsa Engfeldt
Team 0010-01
Rättelseteamet


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Kraft skrivet September 24, 2012, 22:54:40
Denna lista borde ju heta svarta listan,fruktansvärt vilka rötägg det finns >:D


Titel: Maria Cronhamre
Skrivet av: intrumcleaner skrivet Oktober 21, 2012, 08:24:52
Maria Cronhamre
Juristenheten Mellersta Väst
010-5790115

Har visat sitt jäv till inkassobolag som Intrum Justitia där hon helt går på deras linje utan att kontrollera om det exempelvis är sant eller ej att kravbrev skickats ut. Hon hänvisar direkt till NJA 2007 s.157, ÖÄ 557-10 samt ÖÄ 311-11 (vilket hon antagligen lärt sig av inkassobolagen). Vidare är det bevisat att denna "jurist" inte ens förstår vad en korrekt denuntiationskedja är för något.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: larses60 skrivet Oktober 25, 2012, 18:05:57
Med så många rötägg inom denna myndighet, så är det ju inte så konstigt att människor inte vågar kontakta kfm. Har fan i mig själv ont i magen då jag ska ringa dit....kfm borde skicka sina medarbetare till en riktig ordentlig charmkurs...


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Kraft skrivet Oktober 25, 2012, 20:26:01
Med så många rötägg inom denna myndighet, så är det ju inte så konstigt att människor inte vågar kontakta kfm. Har fan i mig själv ont i magen då jag ska ringa dit....kfm borde skicka sina medarbetare till en riktig ordentlig charmkurs...

Ja du larses60 det är ju individer som inte vet vem dom är själva,fyllda med inre konflikter och negativa inre ilskor och fördömanden på andra, när det är i själva verket handlar om dom själva och är då oförmögna att ta ansvar för sig själva, i stället för att ta hand om sitt eget inre kaos så projiseras då sitt eget skit på andra medmänniskor,när jag sökte skuldsanering år 2006 och jag nästan dagligen hade kontakt med kfm telefonledes för att reda ut min situation,så talade jag obehindrat med olika handläggare där,men när det blev avslag på min ansökan,ringde jag genast upp en handläggare som visade sig vara helt oförmögen att förstå andra människor,denne oerfarne kronolle försökte skuldbelägga mig och kränka mig,men vad han inte visste vem han hade att göra med(synd att jag inte har hans hela namn till förfogande) men Fhilip var hans namn,dessutom var det en pojkspolning som försökte vara lustig över andras bekostnad,jag läxade upp denna yngling och talade om för han vad vett och etikett var för något,en riktig snorvalp mig kunde han ej störa mig längre,så stå på er RIDDARE.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: johnan69 skrivet Oktober 26, 2012, 10:48:42
Hej,
Jag undrar vad Karin Queckfeldt gjort/gör för tjänstefel.
Jag har henne i två ärenden gällande  preskription.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: intrumcleaner skrivet Oktober 27, 2012, 06:20:40
Hej,
Jag undrar vad Karin Queckfeldt gjort/gör för tjänstefel.
Jag har henne i två ärenden gällande  preskription.

Karin Queckfeldt - tillhör den kategori som tyvärr det blir fler och fler av inom statliga myndigheter som Kronofogden, Datainspektionen samt Socialtjänsten. De är förhållandevis unga 20-40 år, har tidigare ingen erfarenhet av det arbete de ger sig in i. Tjänstemannen Karin har upprepade gånger i gäldenärers ärenden visat sig oförmögen till att förstå vad saklegitimitet på fordringar är för något och tar ständigt inkassobolagens parti direkt.

Där de människor som råkat ut för hennes agerande - bittert fått sin ekonomi samt framtid raserad på grund av hennes beslut. Frågan man kan ställa sig är hur länge vi skuldsatta skall få agera försökskaniner åt nyanställda tjänstemän som inte ser människor utan bara ärenden ...

Not. Queckfeldt har agerat Tingsrättnotarie i Eskilstuna Tingsrätt så om ni har henne som handläggare/utredare på Kronofogdden bör man välja en annan Tingsrätt om man vill ha en gnutta chans till rättvisa.Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: noctumlux skrivet Oktober 27, 2012, 10:01:57
Om jag säger såhär: ordet saklegitimitet är inget prioriterad ord under kursdelen fordringsrätt, men det beror väl mer på den som hållit i seminariet.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Vill bli kvitt skrivet November 23, 2012, 11:23:03
Är det någon som vet om KFM loggar samtal så man kan se vilka som har varit inne och tittat på ett ärende? För i så fall tänker jag JO-anmäla 2  ruggugglor >:D på det stället. Dom ger helt felaktig information och båda (kanske är samma su**a) att jag har mig själv att skylla och att jag är "nog ganska så rökt". Det var 2 år mellan gångerna jag pratade med DET. Sen far hon med osanningar och en massa andra felaktigheter.
Vissa som jag har pratat med är väldigt trevliga och hamnar man hos dom så känns det som om det kommer att ordna sig snart men hamnar man hos Margareta så vill jag ta ett rep och hänga mig. Är inte deras uppgift att försöka få folk att göra om och göra rätt??


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: intrumcleaner skrivet November 23, 2012, 12:55:23
Är det någon som vet om KFM loggar samtal så man kan se vilka som har varit inne och tittat på ett ärende? För i så fall tänker jag JO-anmäla 2  ruggugglor >:D på det stället. Dom ger helt felaktig information och båda (kanske är samma su**a) att jag har mig själv att skylla och att jag är "nog ganska så rökt". Det var 2 år mellan gångerna jag pratade med DET. Sen far hon med osanningar och en massa andra felaktigheter.
Vissa som jag har pratat med är väldigt trevliga och hamnar man hos dom så känns det som om det kommer att ordna sig snart men hamnar man hos Margareta så vill jag ta ett rep och hänga mig. Är inte deras uppgift att försöka få folk att göra om och göra rätt??
KFM loggar (gör anteckningar) om vad som sker i ärenden och i deras historiklistor finner man anteckningar över vem som varit och "fingrat" på ärenden. För att få ut bevis på vilka tjänstemän som är inblandade i ditt fall så begär du ut §26 PuL-utdrag från KFM (se länk)

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=6067.0

Och kan du bevisa att fel finns så upp med namnen på Varningslistorna - där flera av de tjänstemän som redan finns på listan blivit avslöjade genom utdragen som bevisar att de agerat utanför lag och rätt. Framledes kommer vi på IntrumCleaner ge tydliga bevis på hur jurister som Enar Johansson på Kronofogden gör allt för att beskydda inkassobolagen och även till Tingsrätten försöka få det att verka som att ärendet rör preskriptionsavbrott trots att han vet att fordran inte ens existerar ...

Lycka till!


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Mondeo skrivet April 12, 2013, 16:43:22
Första är att bestrida ärendet i sin helhet. Skriv aldrig under Sedan får en lämna in en förklaring mot varför man motsätter sig detta föreläggande. Därefter så går detta till tingsrätten för förhandling. Den första är underhandsförhandling vilken är gratis. Det är när det går till vanlig förhandling med nämndemän, som det kommer att kosta pengar om ni förlorar. Utan håll detta till under handsförhandling.

Sedan är att man ska anteckna vilka man pratat med samt tid och vad som avhandladets. Helst ska det spelas in för att kunna användas, men där kommer att ni måste meddela att ni spelar in samtalet. Det räcker att ni säger det i slutet av samtalet. För då ses det som godkänt.
 
Det enda som gäller är att anmäla detta till Polisen för utredning. Ha händelsebeskrivningar av samtalet nedskrivna, datera detta.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: ivkej skrivet April 13, 2013, 15:36:50


Sedan är att man ska anteckna vilka man pratat med samt tid och vad som avhandladets. Helst ska det spelas in för att kunna användas, men där kommer att ni måste meddela att ni spelar in samtalet. Det räcker att ni säger det i slutet av samtalet. För då ses det som godkänt.
 

Idag får du spela in samtal, utan medgivande, eller ens att motparten underrättas om detta, enda krav är at du själv är AKTIV deltagare i samtalet.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Mondeo skrivet April 14, 2013, 00:02:03


Sedan är att man ska anteckna vilka man pratat med samt tid och vad som avhandladets. Helst ska det spelas in för att kunna användas, men där kommer att ni måste meddela att ni spelar in samtalet. Det räcker att ni säger det i slutet av samtalet. För då ses det som godkänt.
 

Idag får du spela in samtal, utan medgivande, eller ens att motparten underrättas om detta, enda krav är at du själv är AKTIV deltagare i samtalet.


Sedan är att man ska anteckna vilka man pratat med samt tid och vad som avhandladets. Helst ska det spelas in för att kunna användas, men där kommer att ni måste meddela att ni spelar in samtalet. Det räcker att ni säger det i slutet av samtalet. För då ses det som godkänt.
 

Idag får du spela in samtal, utan medgivande, eller ens att motparten underrättas om detta, enda krav är at du själv är AKTIV deltagare i samtalet.
'

Detta med att meddela att man spelar in är för juridiken för att kunna användas i en rättegång, annars ses om ovikommande även om personen erkänner sakfel.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: intrumcleaner skrivet April 14, 2013, 09:19:55
Mondeo - de senaste åren har flertal bandinspelningar använts i rättsfall som bevis för att exempelvis avslöja telefonförsäljare som lurar människor. Där ingen av de som spelat in samtalen har påpekat att samtalet är inspelat.

Precis som Lvkej skriver (och som han har stor sakkunskap av) så behöver man inte när man spelar in ett samtal som man själv deltar i berätta att samtalet inspelas. Och vi på IntrumCleaner har flertal gånger fått stor framgång mot exempelvis bluffbolagen mySafety och Dentally då vi använt oss av bandinspelningar för att avslöja deras bedrägerier.

Och i juridikens värld så får man inte glömma att just bandinspelningar från bolag som ägnar sig åt telefonförsäljning, inkasso och annat otyg används löpande som bevis för att man har rätt att kräva människor på pengar - där det inte i ett enda av dessa samtal framgår att samtalet inspelats.

Du har här ett exempel på hur inkassobolaget Gothia samt mySafety försökte med hänvisning till en bandinspelning att lura en person (där juristteamet på Gothia ansåg att allt var korrekt) och där Gothia flertal gånger fått statliga Kronofogdemyndigheten på sin sida att hjälpa till att driva in den oriktiga fordran då de hänvisat till bandinspelningar,

http://intrumcleaner.nu/bluffbolagen-mysafety-och-dentally-i-sallskap-med-gothia-och-aros-kapital-kor-vidare-2/


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: nillsson skrivet April 14, 2013, 18:40:03
Krav och inkasso genereras automatiskt genom att datafiler sänds för
utskrift och postbefodran (Strålfors,posten gör detta)dessa är inte underskrivna
av natuliga skäl.Sådana handlingar har jag alltid bestridit utan underskrift.
Sedan när det ev.kommer untertecknad korrespondans så har jag skrivit under.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Mondeo skrivet April 16, 2013, 00:04:52

Intressant svar för när det kommit till brottsbalken så är frågan om svaret blir det samma?

Vill ha svar på denna aspekt av saken.

Sedan när det gäller varningslistan så har jag en önskan om det går att sätta vilket kontor dom jobbar för. Detta för att kunna se orten även vilken avd(?) eventuellt förtag?


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: Fattig Menrik skrivet April 18, 2013, 14:03:38
"Intressant svar för när det kommit till brottsbalken så är frågan om svaret blir det samma?"

Jag tror (inte vet jag säkert) att det gäller när en människa uppträder i egenskap av tjänsteman att en bandinspelning kan fungera som bevis i alla fall.
De är själv en offentlig handling så att säga pga deras ställning som statstjänare.

All makt utgår från folket.
Alltså staten det är vi, och de ska tjäna oss.
Allt har blivit tvärtom i praktiken, men enligt lagen är de fortfarande våra tjänare.
 ;D

Det fanns nån dom någonstans, men jag har glömt var.


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: hebbe skrivet Maj 10, 2013, 14:49:30
Saknar namn på de tjänstemän från Kronofogdemyndigheten som agerade i Västmanland ?
Vilka var dessa, som så kraftfullt levandegjorde sina - av oss skattebetalare betalda - befattningar? Rätt hanterat i fortsättning kommer det att bli en merkostnad för oss skattebetalare.


h


Titel: SV: Varningslistan över tjänstemän på Kronofogdemyndigheten
Skrivet av: blindsorken skrivet Maj 17, 2013, 05:55:48
Asye Sel, skuldsaneringen, handläggare. Oempatisk, feg, färsöker med alla medel få den skuldsatte att känna sig dålig, vägrar att ta till sig klagomål på inkassobolagen, anser sig stå över de flesta. En rakt igenom hämndlysten och förskräcklig människa. Är på rätt plats.